Předmět: Vyb.kap.z novodobých dejin obecných 2

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vyb.kap.z novodobých dejin obecných 2
Kód předmětu KHI/VN2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Ulvr Michal, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je věnován aktuálně zvolenému tématu z novodobých dějin obecných; cyklus přednášek seznamuje s novými poznatky vědeckého výzkumu. 2022/2023 LS: Požadavky na studenta Aktivní účast na semináři (cvičení); zápočet za vzornou docházku a test, jenž prověří komplexní znalost přednášených témat Předmět a jeho cíle V tomto kurzu se posluchači seznámí s klíčovými událostmi historie Spojených států amerických od příchodu prvních osadníků na nový kontinent až do konce studené války 1) Kolonie od příchodu prvních osadníků až do sedmileté války 2) Složitá cesta k nezávislosti 3) Hořká pachuť nezávislosti 4) USA v první polovině 19. století, industrializace, expanze, krize 5) Občanská krize, občanská válka, občanská rekonstrukce 6) Problémy vycházející velmoci - monopoly, ostouzeči, puritáni a feministky 7) Válka-neválka - masová produkce, počátky automobilismu, reakce na události v Evropě, USA ve světové válce 8) Zlatá dvacátá léta - prohibice, mafie, republikáni 9) Cesta k hospodářské krizi, krize, New Deal, cesta k válce, Pearl Harbor 10) USA ve válce, pacifické bojiště a první roky jaderného monopolu a poválečné reality 11) Černobílé desetiletí - padesátá léta v USA, Korea, atmosféra strachu 12) Šedesátá léta, megasmrt, nová generace 13) Sedmdesátá léta - Ropná krize, krize morální - Watergate, Vietnam, Nixon, Carter, krize identity 14) Osmdesátá léta - Ronald Reagan a "imperium zla", USA ve světové politice, Irangate, digitální revoluce Doporučená literatura Heywood; A. Politické ideologie. Praha 1994 Ballestrem; K. - Ottmann, H. Politická filosofie 20. století., Praha 1993 Barša, Pavel; Západ a islamismus; Praha 2001 Huntington, Samuel P.; Střet civilizací; Praha 2001 Fukuyama, Francis; Konec dějin a poslední člověk, Praha 2002 TINDALL, G B., SHI, D E.; Dějiny Spojených států amerických, Praha, 2008 JOHNSON, P. Dějiny amerického národa, 2000 ROTHBARD, M N.; America's great depression, Auburn 2000 HIGGS, R.; Depression, war, and cold war : studies in political economy, New York, 2006 NÁLEVKA, V., Světová politika ve 20. století I a II, Praha 2000 DURMAN, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938-1964), II. Konce dobrodružství (1964-1991), Praha 2004, 2009. DURMAN, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998 NÁLEVKA, V., Čas soumraku. Dekolonizace třetího světa, Praha 2004 OPATRNÝ, Josef - RAKOVÁ, Svatava: USA. Praha 2003. OPATRNÝ, Josef: Stát osamělé hvězdy a americko-mexická válka. Praha 2002. OPATRNÝ, Josef: Válka Mohykánů: Sedmiletá válka v Americe. Praha 2000. OPATRNÝ, Josef: Válka Severu proti Jihu. 2. vydání, Praha 1998.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován aktuálně zvolenému tématu z novodobých dějin obecných; cyklus přednášek seznamuje s novými poznatky vědeckého výzkumu. Konkrétní název přednášky je zveřejněn před začátkem semestru.
Studující se seznámí s vybranými událostmi obecných dějin.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, znalost obecných dějin.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; referát na téma dohodnuté s vyučujícím, prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • Durman K. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991. Praha, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní