Předmět: Grafická uživatelská rozhraní

» Seznam fakult » FP » KIN
Název předmětu Grafická uživatelská rozhraní
Kód předmětu KIN/GUR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kubát David, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
Obsah předmětu
1. Databáze. Relace. 2. Tabulky. 3. Dotazy - 1. část. 4. Dotazy - 2. část. 5. Formuláře - 1. část. 6. Formuláře - 2. část. 7. Formuláře - 3. část. 8. Sestavy. 9. Moduly. 10. Makra. 11. Práce na projektu 1 12. Práce na projektu 2 13. Práce na projektu 3

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Anotace: Návrh a zpracování aplikací s grafickým uživatelským rozhranním v prostředí MS Windows. Objektový návrh ovládacích prvků formulářů, vazby mezi formuláři, dynamické formuláře, inteligentní formuláře s kódem MS Visual Basic.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají znalosti potřebné pro návrh a vytvoření jednoduchých aplikací pracujících s grafickým uživatelským rozhranním v prostředí MS Windows. Dále budou schopni vytvářet ovládacích prvky formulářů, vazby mezi formuláři, dynamické formuláře a inteligentní formuláře s kódem MS Visual Basic.
Předpoklady
Základní počítačová gramotnost.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Podmínky zápočtu: úspěšné absolvování testu (min. na 70%) a zpracování semestrální práce, 80% účast na cvičeních.
Doporučená literatura
  • Microsoft - Microsoft Office Access 2003. Microsoft, 2003. ISBN 9780735615175.
  • MS Access - příručka uživatele, nápověda k programu.
  • MS Windows - příručka uživatele, nápověda k programu.
  • Kruczek Aleš. Microsoft Office Access 2007. Computer Press, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní