Předmět: Applications of Mathematics in Economics

» Seznam fakult » FP » KMA
Název předmětu Applications of Mathematics in Economics
Kód předmětu KMA/AME-E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bittnerová Daniela, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Basic mathematical resources. Basic mathematical resources. Economic functions, total, marginal, and average quantities, elasticity functions. Derivatives, integrals, functions of several variables, differential equations. 2. Mathematics in microeconomics. Microeconomic functions and their basic role the utility function and utility maximization, cost function and minimize average costs, and maximizing revenue function of total revenue, profit function and maximizing total profit, production function and optimum cost. 3. Some applications of the integral calculus. Total and marginal values. Investment and capital formation. Continuous interest. Excess consumer surplus producer. 4. Some applications of the differential calculus of functions of several variables. Optimization of economic relations leading to the local, constrained and global extremes. 5. Some applications of differential equations. Models of population growth Malthusian model, logistic curve. 6. Time series. Economic applications. 7. Apllications of linear algebra. Block matrices . Transportation problem, solving practical example.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
The main goal of this subject is to recapitulate and extend the most important parts of mathematics leading to economical applications. Moreover, to practice and elaborate the knowledge about it in economical applications.
Using mathematics in practical economical examples.
Předpoklady
Basic knowledge of the differential and integral calculus.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Credit: Participation on seminars. Working out seminar work.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -