Předmět: Functions of Complex Variable

» Seznam fakult » FP » KMA
Název předmětu Functions of Complex Variable
Kód předmětu KMA/FCV-E
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bittnerová Daniela, RNDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Komplexní čísla - algebraický a goniometrický tvar, algebraické operace, velikost komplexního čísla, komplexně sdružené číslo.l 2. Komplexní funkce reálné proměnné, reálná funkce komplexní proměnné, komplexní funkce komplexní proměnné - zavedení základních funkcí. 3. Spojitost, limita a derivace v C. Holomorfní funkce. Cauchy-Riemannovy podmínky. Konformní zobrazení. 4. Standardní komplexní funkce. 5. Integrování v C - souvislost s křivkovým integrálem. 6. Cauchyho integrál, Cauchyho věta, Cauchyho integrální vzorec. 7. Laurentův rozvoj a jeho vlastnosti. 8. Singularity a rezidua. Reziduová věta. Integrace racionální funkce pomocí reziduí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
The main goal of this subject is to study properties of functions of complex variables and solve some practical problems.
Basic knowledge of the complex analysis.
Předpoklady
Basic knowledge of real analysis.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Credit: Participation on seminars. Working out seminar work.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -