Předmět: Language games developing foreigners languague skills

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Language games developing foreigners languague skills
Kód předmětu KPV/LGD-E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Aktivity pro rozvoj českého jazyka jsou vedeny ve spojení s hudebními aktivitami: 1. Jazykové hry s textem a rytmem 2. Rymizace slov, rytmická hry se slovy 3. Využití Orffova instrumentáře k podpoře jednoduchého jazykového vyjádření 4. Zvukomalba a slovo 5. Grafomotorické aktivity spojené s osvojováním jazyka 6. Pohybové aktivity spojené s rytmizovanou řečí a jednoduchými říkadly 7. Hry s jazykem a lidovou písní

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace práce studentů
Výstupy z učení

Dovednost základní komunikace v českém jazyce.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Test

Účast na seminářích, tvořivost, aktivita během cvičení, seminární práce.
Doporučená literatura
  • Jazykové hry.
  • New English File ( pre-intermediate ).
  • Zpěvník pro 1.-4. ročník ZŠ.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -