Předmět: Francouzský jazyk - vyšší úroveň

» Seznam fakult » FP » KRO
Název předmětu Francouzský jazyk - vyšší úroveň
Kód předmětu KRO/FJ1ZS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Francouzština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
Obsah předmětu
Psaní, poslech, konverzace, gramatika.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení znalostí francouzského jazyka a kultury. Hlavní důraz je kladen na komunikační schopnosti a zvládnutí pokročilejší gramatiky.
Teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru.
Předpoklady
Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, s jazykovou úrovní minimálně A2 (SERRJ).

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na hodinách a vypracování zadaných úkolů. Zápočtový test.
Doporučená literatura
  • Berthet, Annie et al. Alter Ego + 2, Cahier d'activités + CD audio. Hachette, 2012. ISBN 2011558131.
  • Berthet, Annie et al. Alter Ego + 2, Livre de l'éléve + CD-Rom. Hachette, 2012. ISBN 2011558123.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -