Předměty pracoviště: KRO

» Seznam fakult » FP
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KRO/DCJE Didaktika cizích jazyků
KRO/DCJE Didaktika cizích jazyků Letní Čeština, Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/DCJN Didaktika cizích jazyků
KRO/DCJN Didaktika cizích jazyků Letní Čeština, Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/DEL Přípravný kurz na zkoušku DELE
KRO/DEL Přípravný kurz na zkoušku DELE Zimní a letní Španělština 2  
KRO/DID1 Didaktická dílna 1
KRO/DID1 Didaktická dílna 1 Zimní Čeština, Slovenština 4  
KRO/DID2 Didaktická dílna 2
KRO/DID2 Didaktická dílna 2 Letní Čeština, Slovenština 4  
KRO/DKSE Dějiny a kultura Španělska
KRO/DKSE Dějiny a kultura Španělska Zimní Čeština, Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/DLAE Dějiny a kultura Latinské Ameriky
KRO/DLAE Dějiny a kultura Latinské Ameriky Letní Čeština, Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/DLT Didaktická práce s literárním textem
KRO/DLT Didaktická práce s literárním textem Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/DS1 Didaktika španělštiny 1
KRO/DS1 Didaktika španělštiny 1 Zimní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/DS2 Didaktika španělštiny 2
KRO/DS2 Didaktika španělštiny 2 Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/DS3 Didaktika španělštiny 3
KRO/DS3 Didaktika španělštiny 3 Zimní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/FJ1LS Francouzský jazyk - vyšší úroveň
KRO/FJ1LS Francouzský jazyk - vyšší úroveň - Francouzština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/FJ1ZS Francouzský jazyk - vyšší úroveň
KRO/FJ1ZS Francouzský jazyk - vyšší úroveň - Francouzština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/FJ2LS Francouzský jazyk - nižší úroveň
KRO/FJ2LS Francouzský jazyk - nižší úroveň - Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/FJ2ZS Francouzský jazyk - nižší úroveň
KRO/FJ2ZS Francouzský jazyk - nižší úroveň - Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/FON Fonetika a fonologie
KRO/FON Fonetika a fonologie Zimní Čeština, Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/GVS Geografická variabilita španělštiny
KRO/GVS Geografická variabilita španělštiny Letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/HL1 Hispanoamerická literatura 1
KRO/HL1 Hispanoamerická literatura 1 Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/HL2 Hispanoamerická literatura 2
KRO/HL2 Hispanoamerická literatura 2 Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/HL3 Stěžejní díla hispanoamerické literatury
KRO/HL3 Stěžejní díla hispanoamerické literatury Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/JAZE Jazyková politika ve Španělsku a Lat. Am
KRO/JAZE Jazyková politika ve Španělsku a Lat. Am Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/KSHN Kapitoly španělské historie
KRO/KSHN Kapitoly španělské historie Zimní a letní Čeština, Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/LAS Latinskoamerická španělština
KRO/LAS Latinskoamerická španělština Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/LES Lexikologie a sémantika
KRO/LES Lexikologie a sémantika Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/LESN Lexikologie a sémantika
KRO/LESN Lexikologie a sémantika Zimní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/LG1 Lingvistický seminář 1
KRO/LG1 Lingvistický seminář 1 Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/LIDE Literatura v dějinném kontextu
KRO/LIDE Literatura v dějinném kontextu Letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/LT1 Literární seminář 1
KRO/LT1 Literární seminář 1 Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/LT2 Analýza a interpretace literárního textu
KRO/LT2 Analýza a interpretace literárního textu Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/MAT Morfologická analýza textu
KRO/MAT Morfologická analýza textu Letní Španělština 2  
KRO/MATN Morfologická analýza textu
KRO/MATN Morfologická analýza textu Letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/MOR Morfologie
KRO/MOR Morfologie Zimní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/NGR Kodifikace španělštiny a jazyková norma
KRO/NGR Kodifikace španělštiny a jazyková norma Zimní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/ORS Odborná rozprava ze španělského jazyka
KRO/ORS Odborná rozprava ze španělského jazyka Zimní a letní Španělština 0  
KRO/ORSN Odborná rozprava ze španělského jazyka
KRO/ORSN Odborná rozprava ze španělského jazyka Zimní a letní Španělština 0  
KRO/PC1E Praktická jazyková cvičení 1
KRO/PC1E Praktická jazyková cvičení 1 Zimní Španělština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PC2E Praktická jazyková cvičení 2
KRO/PC2E Praktická jazyková cvičení 2 Letní Španělština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PC3 Praktická jazyková cvičení 3
KRO/PC3 Praktická jazyková cvičení 3 Zimní Španělština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PC4E Praktická jazyková cvičení 4
KRO/PC4E Praktická jazyková cvičení 4 Letní Španělština 3  
KRO/PC4N Praktická jazyková cvičení 4
KRO/PC4N Praktická jazyková cvičení 4 Letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PC5 Praktická jazyková cvičení 5
KRO/PC5 Praktická jazyková cvičení 5 Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PC6E Praktická jazyková cvičení 6
KRO/PC6E Praktická jazyková cvičení 6 Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/POC Poslechová cvičení
KRO/POC Poslechová cvičení Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/POCN Poslechová cvičení
KRO/POCN Poslechová cvičení Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/PTSE Teorie překladu
KRO/PTSE Teorie překladu Letní Čeština, Španělština 2  
KRO/ROK Mezinárodní dimenze románských kultur
KRO/ROK Mezinárodní dimenze románských kultur Zimní a letní Čeština 2  
KRO/SATE Synktaktická analýza textu
KRO/SATE Synktaktická analýza textu Zimní Španělština 3  
KRO/SATN Synktaktická analýza textu
KRO/SATN Synktaktická analýza textu Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SJ1LS Španělský jazyk - vyšší úrověň
KRO/SJ1LS Španělský jazyk - vyšší úrověň Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SJ1ZS Španělský jazyk - vyšší úrověň
KRO/SJ1ZS Španělský jazyk - vyšší úrověň Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SJ2LS Španělský jazyk - nižší úrověň
KRO/SJ2LS Španělský jazyk - nižší úrověň Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SJ2ZS Španělský jazyk - nižší úrověň
KRO/SJ2ZS Španělský jazyk - nižší úrověň Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SKN Španělská kinematografie
KRO/SKN Španělská kinematografie Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SL1 Španělská literatura 1
KRO/SL1 Španělská literatura 1 Zimní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SL2 Španělská literatura 2
KRO/SL2 Španělská literatura 2 Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SL3 Stěžejní díla španělské literatury
KRO/SL3 Stěžejní díla španělské literatury Zimní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/SOC Sociolingvistika a metodologie výzkumu
KRO/SOC Sociolingvistika a metodologie výzkumu Zimní Čeština, Španělština 2  
KRO/STPE Strategie písemného projevu
KRO/STPE Strategie písemného projevu Letní Španělština 3  
KRO/STPN Strategie písemného projevu
KRO/STPN Strategie písemného projevu Letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/STYE Základy stylistiky a lingvistiky textu
KRO/STYE Základy stylistiky a lingvistiky textu Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/STYS Základy stylistiky a lingvistiky textu
KRO/STYS Základy stylistiky a lingvistiky textu Letní Španělština 2  
KRO/SYNE Syntax
KRO/SYNE Syntax Letní Španělština 2  
KRO/SYNN Syntax
KRO/SYNN Syntax Letní Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/TLAE Teorie literatury a analýza lit. textu
KRO/TLAE Teorie literatury a analýza lit. textu Zimní Čeština, Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/TVS Psané a mluvené texty ve výuce šj
KRO/TVS Psané a mluvené texty ve výuce šj Zimní a letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/ZAJ Základy jazykovědy
KRO/ZAJ Základy jazykovědy Zimní a letní Čeština, Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KRO/ZSD Základy španělské dialektologie
KRO/ZSD Základy španělské dialektologie Letní Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům