Předmět: Moderní pohybové formy

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Moderní pohybové formy
Kód předmětu KTV/MPF
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Úvodní hodina, seznámení s požadavky. Cvičení nízkého aerobiku - terminologie a praktické provedení. 2. Cvičení vysokého aerobiku - terminologie a praktické provedení. Stavba lekce aerobiku. 3. Závěsné systémy - TRX. 4. Zumba, fitdance. 5. Závěsné systémy - fly yoga. 6. BOSU, overball 7. Závěsné systémy - bungee workout. 8. Poweryoga 9. Závěsné systémy - aerial hoop 10. Kruhový trénink 11. Boxfit, taebo, kickboxaerobik 12. HIIT, tabata, intervalový trénink 13. Jumping 14. Funkční trénink

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti moderních pohybových forem. Seznámení s cvičením na závěsných systémech (TRX, aerial hoop, fly yoga, bungee workout). Studenti by měli být schopni aktivně užívat terminologii moderních pohybových forem a metodicky správně sestavit část cvičební lekce.
Studenti by měli být schopni aktivně užívat terminologii moderních pohybových forem a metodicky správně sestavit část cvičební lekce.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Zápočtové požadavky: 80% aktivní účast na cvičeních, tvorba a předvedení aerobikové sestavy (2 x 32 dob), praktický výstup (vedení rozcvičky s využitím MPF), seminární práce.
Doporučená literatura
 • Bursová, M. Kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-0948-2.
 • CLÉMENCEAU, J. P., DELAVIER, F. Fitness pro ženy - anatomie. Brno: CPress, 2013. ISBN ISBN 978-80-2640-.
 • Čaplová, P. Využití tanců v tělesné výchově vysokoškolských studentů.. Liberec: TU, 2014. ISBN 978-80-7494-125-2.
 • JARKOVSKÁ, H., JARKOVSKÁ, M. Posilování s vlastním tělem: 494krát jinak.. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-2475-730-8.
 • SLEPIČKA, P., MUDRÁK, J., SLEPIČKOVÁ, I. Sport a pohyb v životě seniorů.. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-2463-110-3.
 • STACKEOVÁ, D. Fitness programy z pohledu kinantropologie.. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492- 115-.
 • TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: ARSCI, 2002. 265 s. ISBN 80-86078-16-7. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: ARSCI, 2002. 265 s. ISBN 80-86078-16-7..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -