Předmět: Moderní pohybové formy

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Moderní pohybové formy
Kód předmětu KTV/MPF
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednáška: 1. Charakteristika a účinek aerobních cvičení. Rozdělení stylů. Metodické poznámky ke cvičení aerobiku. Zásady správného držení těla. Stavba aerobní hodiny. Mezinárodní názvosloví. Cvičení (6 dvouhodinových lekcí): 1. Charakteristika a význam různých druhů aerobiku: low impact, middle impact, high impact, mixed impact aerobic . 2. Step aerobic- charakteristika, význam, metodický postup výuky. Metod. výstupy posluchačů na téma předešlé hodiny. 3. Circrut training - kruhový trénink - charakteristika, stavba hodiny, metodické pokyny. Metodické výstupy k předchozí tématice. 4. P-class - problémové zóny - charakteristika, význam, metodické pokyny k dané problematice. Strečink - charakteristika a význam. Metodické výstupy k problematice předešlé hodiny. 5. Dětský aerobik - odlišnosti dětského aerobiku, metodický postup výuky. Metodické výstupy k problematice předešlé hodiny. 6. Country aerobic - charakteristika, metodické pokyny. Metodické výstupy k problematice předešlé hodiny.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na praktické možnosti využití moderních pohybových forem v kondiční přípravě dětí a mládeže. Výuka je zaměřena na praktické dovednosti i teoretické vědomosti, které se týkají stavby hodiny, výběru hudby, cvičebního názvosloví atd. Každá hodina je zaměřena na jinou formu cvičení - aerobik, step aerobik, posilování s náčiním, powerjóga, spinning atd.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

účast na cvičeních metodický výstup + příprava písemný test
Doporučená literatura
  • ČECHOVSKÁ, I., MILEROVÁ, H., NOVOTNÁ, V. Aquafitness. Praha : Grada, 2005..
  • JARKOVSKÁ, H. Posilování v aerobiku. Praha : Fit club,1998..
  • JARKOVSKÁ, H. Zdravý aerobik. Praha : Fit club, 1996..
  • MACÁKOVÁ, M. Aerobik. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0057-3..
  • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi. Olomouc : Hanex, 2001. ISBN 80-85783-35-5..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (15) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -