Předmět: Netradiční hry

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Netradiční hry
Kód předmětu KTV/NEH
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Netradiční hry - teorie, zařazení, požadavky, trendy. 2. Ringo. Technika házení a chytání kroužku. Pravidla, rozhodování. Hra s jedním a se dvěma kroužky. 3. Frisbee (technika ovládání disku, soutěžní disciplíny a hry). Ultimate Frisbee - pravidla, rozhodování, hra. 4. Lakros. Technika ovládání míčku (házení a chytání, sbírání míčku, pohyb hráče smíčkem). Pravidla, hra. 5. Fusvolejbal, herní činnosti jednotlivce, pravidla, hra dvojic, trojic. 6. Nohejbal. Nácvik herních činností, pravidla, hra. 7. Korfbal. (nácvik herních činností). Pravidla - půlící čára, bráněná pozice. Hra. 8. Kinball. (základní herní dovednosti). Pravidla - rozhodování, hra. 9. Holomajzna. Pravidla, rozhodování, hra. 10. Tchoukball - herní dovednosti, pravidla, hra. 11. Bezkontaktní ragby - schéma herního pohybu, pravidla, hra. 12. Brenbal - pravidla, hra. 13. Kanjam - herní dovednosti, pravidla, hra. 14. Turnaj

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na seznámení s pravidly, technikou a metodikou nácviku méně rozšířených sportovních her.
Student získá dovednostní a didaktické kompetence pro realizaci netradičních hry.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice uchazeče.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na cvičení, docházka min. 80 %. Ukázkový výstup studentů na téma zadané netradiční sportovní hry. Odevzdání přípravy na výstup. Odevzdání praktického požadavku (metodického výstupu) je možné požadovat multimediální formou (video, prezentace apod.). Pro potřeby nucené distanční výuky (COVID-19) je využíván systém Google Meet. Prokázání herních dovedností je možné požadovat multimediálně, taktéž výstupy studentů.
Doporučená literatura
 • ČÁLEK, F. a KOVANDA, V. Pravidla netradičních sportů. 1. vyd. Praha : Sportpropag,1989.
 • KUPR, J. Netradiční hry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-124-5.
 • KUPR, J., RJABCOVÁ, H., SUCHOMEL, A. Metodika her méně rozšířených ve školní tělesné výchově.. Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-621-8.
 • RJABCOVÁ, H. Netradiční hry: metodický materiál. Liberec : FP TU v Liberci,1997.
 • ROVNÝ, M. Hry na volný čas. 2. vyd. Bratislava : Šport, 1980.
 • STIBITZ, F. Informace o méně známých sportovních hrách. 1. vyd. Praha : UK, 1980.
 • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry I. a II. Praha : Grada, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní