Předmět: Netradiční hry

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Netradiční hry
Kód předmětu KTV/NEH
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Netradiční hry - teorie, zařazení, požadavky, trendy. 2. Ringo. Technika házení a chytání kroužku. Pravidla, rozhodování. Hra s jedním a se dvěma kroužky. 3. Frisbee (technika ovládání disku, soutěžní disciplíny a hry). Ultimate Frisbee - pravidla, rozhodování, hra. 4. Lakros. Technika ovládání míčku (házení a chytání, sbírání míčku, pohyb hráče smíčkem). Pravidla, hra. 5. Fusvolejbal, herní činnosti jednotlivce, pravidla, hra dvojic, trojic. 6. Nohejbal. Nácvik herních činností, pravidla, hra. 7. Korfbal. (nácvik herních činností). Pravidla - půlící čára, bráněná pozice. Hra. 8. Kinball. (základní herní dovednosti). Pravidla - rozhodování, hra. 9. Holomajzna. Pravidla, rozhodování, hra. 10. Tchoukball - herní dovednosti, pravidla, hra. 11. Bezkontaktní ragby - schéma herního pohybu, pravidla, hra. 12. Brenbal - pravidla, hra. 13. Kanjam - herní dovednosti, pravidla, hra. 14. Turnaj

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na seznámení s pravidly, technikou a metodikou nácviku méně rozšířených sportovních her.
Student získá dovednostní a didaktické kompetence pro realizaci netradičních hry.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice uchazeče.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na cvičení, docházka min. 80 %. Ukázkový výstup studentů na téma zadané netradiční sportovní hry. Odevzdání přípravy na výstup. Pro potřeby nucené distanční výuky (COVID-19) je využíván systém Google Meet. Prokázání herních dovedností je možné požadovat multimediálně, taktéž výstupy studentů.
Doporučená literatura
 • ČÁLEK, F. a KOVANDA, V. Pravidla netradičních sportů. 1. vyd. Praha : Sportpropag,1989.
 • KUPR, J. Netradiční hry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-124-5.
 • KUPR, J., RJABCOVÁ, H., SUCHOMEL, A. Metodika her méně rozšířených ve školní tělesné výchově.. Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-621-8.
 • RJABCOVÁ, H. Netradiční hry: metodický materiál. Liberec : FP TU v Liberci,1997.
 • ROVNÝ, M. Hry na volný čas. 2. vyd. Bratislava : Šport, 1980.
 • STIBITZ, F. Informace o méně známých sportovních hrách. 1. vyd. Praha : UK, 1980.
 • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry I. a II. Praha : Grada, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní