Předmět: Sportovní a pohybové aktivity 1

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Sportovní a pohybové aktivity 1
Kód předmětu KTV/SPA1E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Knopová Lenka, Mgr. Ph.D.
 • Antoš Radim, Mgr.
 • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
 • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
 • Dygrín Jiří, PaedDr.
 • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
 • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
 • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Zdokonalení pohybových a herních dovedností, zlepšení osobní kondice ve zvoleném sportovním odvětví: plavání, volejbal, basketbal, fotbal, futsal, florbal, softbal, tenis, stolní tenis, squash, badminton, jóga, powerjóga, aerobik, step aerobik, tanec (jazzdance), kondiční posilování, cvičení na velkém míči (gymball), indoor cycling, horolezectví, zdravotní tělesná výchova, sebeobrana, netradiční sportovní hry, regenerace a masáže (vždy dle aktuální nabídky na rezervace.ktv.tul.cz, rozvrh zveřejňován 1.9. pro ZS a 1.2. pro LS). Kombinované studium: Cílem předmětu SPA1E pro studenty kombinovaného studia je seznámení s problematikou "Tělesného pohybu člověka a jeho zdraví". Forma předmětu je prezenční přednáškový kurz v rozsahu 4 výukových bloků. Studenti jsou seznámeni s teoretickými poznatky o vytváření tělesné zdatnosti člověka, orientovanou na jeho zdraví, jako základ prevence před tzv. civilizačními chorobami. Student získává zápočet za absolvování přednáškového kurzu v celém rozsahu. Neúčast studenta na přednáškovém kurzu z objektivních důvodů, lze řešit odepsáním předmětu ze stagu nebo zpracováním seminární práce s tématikou přednáškového kurzu. Literatura: BLAHUŠOVÁ, E. Wellness, fitness. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. ISBN 802460891X. JANOŠKOVÁ, H., ŠERÁKOVÁ, H., MUŽÍK, V. Zdravotně orientovaná zdatnost - jeden z ukazatelů tělesného zdraví. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity[online]. 2018 [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js18/pohybove_aktivity/web/pages/01-04-04-testovani.html MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 802440981X. SUCHOMEL, A. Tělesně nezdatné děti školního věku (motorické hodnocení, hlavní činitelé výskytu, kondiční programy). 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7232-140-6.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vytvořit ze zdravotního hlediska důležitou pohybovou protiváhu převažující intelektové činnosti univerzitních studentů v duchu principu kalokagathie. Student má možnost si podle svých zájmů a zdravotního stavu vybrat některou z aktivit dle aktuální nabídky např. plavání, netradiční sportovní hry, powerjóga, kondiční posilování, sebeobrana, zdravotní tělesná výchova, cvičení s balančními pomůckami atd. Aktuální nabídka je zveřejňována každý semestr na stránkách KTV a student si vybírá a registruje se na vybranou aktivitu. Pro studenty s různým zdravotním omezením je doporučená Zdravotní tělesná výchova.
Studenti získají klíčové kompetence k aktivnímu životnímu stylu. Zdravotně orientovaný přístup k výuce směřuje k získání teoretických vědomostí a praktických dovedností využitelných při dlouhodobém provádění pohybových aktivit v průběhu dalšího života.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

Zápočtové požadavky: Aktivní účast na výuce (80% docházka).
Doporučená literatura
 • KUPR, J. Netradiční hry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-124-5.
 • VOMÁČKO,S., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách. Praha : Grada, 2008. ISBN 80-2470-406-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní