Předmět: Moderní a současná architektura

» Seznam fakult » FUA » KDA
Název předmětu Moderní a současná architektura
Kód předmětu KDA/DA8
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
 • Kratochvíl Petr, prof. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Shrnutí základních proudů moderní architektury 20. a 30. let XX. století; přehled literatury k dějinám architektury od r. 1945 po současnost. 2. Mies van der Rohe a mezinárodní styl. 3. Poválečná tvorba Le Corbusiera; skulpturální tendence v architektuře a brutalismus 4. Alvar Aalto a organická architektura 5. Archigram, rané práce Jamese Stirlinga 6. Poválečná holandská architektura 7. Česká architektura: od socialistického realismu po obnovu moderní tradice 8. Louis Kahn 9. Dobové kritiky moderny a tendence postmoderní architektury 10. High-tech architektura 11. Švýcarský minimalismus a španělská tvorba od pádu Frankova režimu. 12. "Zelená architektura" 13. Česká architektura 70. a 80. let, liberecký ateliér SIAL. 14. Česká architektura po r. 1989

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
1. Shrnutí základních proudů moderní architektury 20. a 30. let XX. století; přehled literatury k dějinám architektury od r. 1945 po současnost. 2. Mies van der Rohe a mezinárodní styl. 3. Poválečná tvorba Le Corbusiera; skulpturální tendence v architektuře a brutalismus 4. Alvar Aalto a organická architektura 5. Archigram, rané práce Jamese Stirlinga 6. Poválečná holandská architektura 7. Česká architektura: od socialistického realismu po obnovu moderní tradice 8. Louis Kahn 9. Dobové kritiky moderny a tendence postmoderní architektury 10. Hightech architektura 11. Švýcarský minimalismus a španělská tvorba od pádu Frankova režimu. 12. "Zelená architektura" 13. Česká architektura 70. a 80. let, liberecký ateliér SIAL. 14. Česká architektura po r. 1989
Schopnost analyzovat zdroje moderní architektury.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Semestrální práce na dané téma.
Doporučená literatura
 • Dějiny české výtvarného umění, sv. V. a VI.. Praha, 2007.
 • Frampton, K. Moderní architektura - Kritické dějiny. Praha, 2004.
 • Glancey, J. Moderní architektura. Praha, 2004.
 • Gössel, P., Leuthäuserová, G. Architektura XX. století. Praha, 2001.
 • Hass, F. Architektura 20. století. Praha, 1980.
 • Jodidio, P. Současní architekti. Bratislava, Praha, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní