Předměty pracoviště: KDA

» Seznam fakult » FUA
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDA/AK1 Architektura v kontextu sociálních a humanitních věd 1
KDA/AK1 Architektura v kontextu sociálních a humanitních věd 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/AK2 Architektura v kontextu sociálních a humanitních věd 2
KDA/AK2 Architektura v kontextu sociálních a humanitních věd 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DA7 Moderní a současná architektura
KDA/DA7 Moderní a současná architektura Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DA8 Moderní a současná architektura
KDA/DA8 Moderní a současná architektura Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DD1 Dějiny a teorie designu 1
KDA/DD1 Dějiny a teorie designu 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DD2 Dějiny a teorie designu 2
KDA/DD2 Dějiny a teorie designu 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DMA1 Dějimy moderní a současné architektury 1
KDA/DMA1 Dějimy moderní a současné architektury 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DMA2 Dějiny moderní a současné architekury 2
KDA/DMA2 Dějiny moderní a současné architekury 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DMD Dějiny městského designu
KDA/DMD Dějiny městského designu Zimní Čeština 2  
KDA/DMD1 Dějiy městského designu 1
KDA/DMD1 Dějiy městského designu 1 Zimní Čeština 3  
KDA/DMD2 Dějiy městského designu 1
KDA/DMD2 Dějiy městského designu 1 Letní Čeština 3  
KDA/DU3 Dějiny umění a architektury 3
KDA/DU3 Dějiny umění a architektury 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DU4 Dějiny umění a architektury 4
KDA/DU4 Dějiny umění a architektury 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA*S Dějiny umění a architektury pro FS
KDA/DUA*S Dějiny umění a architektury pro FS Zimní Čeština 3  
KDA/DUA1 Dějiny umění a architektury 1
KDA/DUA1 Dějiny umění a architektury 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA2 Dějiny umění a architektury 2
KDA/DUA2 Dějiny umění a architektury 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA3 Dějiny umění a architektury 3
KDA/DUA3 Dějiny umění a architektury 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA4 Dějiny umění a architektury 4
KDA/DUA4 Dějiny umění a architektury 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA5 Dějiny umění a architektury 5
KDA/DUA5 Dějiny umění a architektury 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA6 Dějiny umění a architektury 6
KDA/DUA6 Dějiny umění a architektury 6 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/EX Exkurze
KDA/EX Exkurze Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/IA Kapitoly z dějin mimoevropské architektury 1
KDA/IA Kapitoly z dějin mimoevropské architektury 1 Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/IA2 Kapitoly z dějin mimoevropské architektury 2
KDA/IA2 Kapitoly z dějin mimoevropské architektury 2 Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/MCA Modern and Contemporary Architecture
KDA/MCA Modern and Contemporary Architecture Zimní a letní Angličtina 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/NTVU1 Nové tendence výtvarného umění 1
KDA/NTVU1 Nové tendence výtvarného umění 1 Zimní Čeština 1  
KDA/NTVU2 Nové tendence výtvarného umění 2
KDA/NTVU2 Nové tendence výtvarného umění 2 Letní Čeština 1  
KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura
KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/OK1 Otevřený kurz - Česká architektura 1
KDA/OK1 Otevřený kurz - Česká architektura 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/OK2 Otevřený kurz - Česká architektura 2
KDA/OK2 Otevřený kurz - Česká architektura 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/POE Poetika výtvarného umění a architektury
KDA/POE Poetika výtvarného umění a architektury Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/POEN Poetika výtvarného umění a architektury
KDA/POEN Poetika výtvarného umění a architektury Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/PP Teorie a historie ochrany památek
KDA/PP Teorie a historie ochrany památek Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA1 Současná architektura 1
KDA/SA1 Současná architektura 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA1M Současná architektura 1
KDA/SA1M Současná architektura 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA2 Současná architektura 2
KDA/SA2 Současná architektura 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA2M Současná architektura 2
KDA/SA2M Současná architektura 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA3 Současná architektura 3
KDA/SA3 Současná architektura 3 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU1 Současné umění 1
KDA/SU1 Současné umění 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU1M Současné umění 1
KDA/SU1M Současné umění 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU2 Současné umění 2
KDA/SU2 Současné umění 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU2M Současné umění 2
KDA/SU2M Současné umění 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU3 Současné umění 3
KDA/SU3 Současné umění 3 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU4 Současné umění 3
KDA/SU4 Současné umění 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU5 Současné umění 3
KDA/SU5 Současné umění 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU6 Současné umění 3
KDA/SU6 Současné umění 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SZ Státní zkouška z dějin umění a architektury
KDA/SZ Státní zkouška z dějin umění a architektury Zimní a letní Čeština 0  
KDA/TA1 Teorie architektury 1
KDA/TA1 Teorie architektury 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA2 Teorie architektury 2
KDA/TA2 Teorie architektury 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA3 Teorie architektury 3
KDA/TA3 Teorie architektury 3 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA4 Teorie architektury 4
KDA/TA4 Teorie architektury 4 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TSA1 Současná architektura 1
KDA/TSA1 Současná architektura 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TSA2 Současná architektura 2
KDA/TSA2 Současná architektura 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/US Úvod do socilogie
KDA/US Úvod do socilogie Letní Čeština 1  
KDA/VSA1 Vývoj současné architektury 1
KDA/VSA1 Vývoj současné architektury 1 Zimní Čeština 1  
KDA/VSA2 Vývoj současné architektury 2
KDA/VSA2 Vývoj současné architektury 2 Letní Čeština 1  
KDA/VUS1 Výtvarné umění současnosti 1
KDA/VUS1 Výtvarné umění současnosti 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/VUS2 Výtvarné umění současnosti 2
KDA/VUS2 Výtvarné umění současnosti 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/ZMU1 Základy moderního umění 1
KDA/ZMU1 Základy moderního umění 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/ZMU2 Základy moderního umění 2
KDA/ZMU2 Základy moderního umění 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům