Předmět: Dějiny umění a architektury 2

» Seznam fakult » FUA » KDA
Název předmětu Dějiny umění a architektury 2
Kód předmětu KDA/DUA2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: 1. Románská architektura 2. Gotcká architektura 3. Gotcké sochařství a malba 4. Florencie před renesancí a rodina Medici 5. Raná renesance: Brunelleschi, Masaccio, Donatello 6. Florencie v době vrcholné renesance 7. Leon Batsta Albert 8. Urbino a Piero della Francesca 9. Řím a papežství v době renesance 10. Benátky a Andrea Palladio 11. Michelangelo 12. Leonardo da Vinci 13. Rafael 14. Benátské malířství v době renesance

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Příprava na zkoušku - 16 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět pokračuje v přehledovém zpracování a podání historických období, DUA2 je zaměřen na středověk a především renesanční umění v Itálii. Architektura i umělecká díla jsou představeny v kontextu zásadních sociálních proměn a námětů doby, konkrétně od znovuobjevení individuální osobnosti po dobové kódy čtení obrazu. Pozornost je upřena jak na základní osobnost jako Gioto, Filippo Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael či Andrea Palladio, tak na místa jako Florencie, Benátky či Řím v jejich dobových proměnách. Témata: 1. Románská architektura 2. Gotická architektura 3. Gotické sochařství a malba 4. Florencie před renesancí a rodina Medici 5. Raná renesance: Brunelleschi, Masaccio, Donatello 6. Florencie v době vrcholné renesance 7. Leon Batsta Albert 8. Urbino a Piero della Francesca 9. Řím a papežství v době renesance 10. Benátky a Andrea Palladio 11. Michelangelo 12. Leonardo da Vinci 13. Rafael 14. Benátské malířství v době renesance
Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení. Získat přehled o vztazích umění a architektury.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zkouška: písemný test
Doporučená literatura
 • Ackerman, J. Palladio. London, 1991.
 • Alberti, J.B.:. Deset knih o stavitelství. SNTL Praha, 1956.
 • Baxandall, M. Painting adn Experience in Fifteeth-Century Italy. London, 1988.
 • Belting, H. Florence and Baghdad. Penguin Books, 2011.
 • Burke, P.:. Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha, 1996. ISBN 80-204-0589-5.
 • Eco, U. Dějiny krásy. Praha: Agro, 2005.
 • Forcellino, A. Michelangelo. Praha Vyšehrad, 2012.
 • Francastel, P. Figura a místo. Praha Odeon, 1984.
 • Francastel, P. Malířství a společnost. Brno, 2003.
 • Gombrich, E.H. Příběh umění. Praha Mladá fronta Argo, 1998. ISBN 80-204-0685-9.
 • Isaacson, W. Leonardo da Vinci. Praha Eastone Books, 2018.
 • Palladio, A. Čtyři knihy o architektuře. Praha, 1958.
 • Toman, R. Umění italské renesance: Architektura, sochařství, malířství, kresba. Slovart: Praha, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní