Předmět: Otevřený kurz - Česká architektura

» Seznam fakult » FUA » KDA
Název předmětu Otevřený kurz - Česká architektura
Kód předmětu KDA/OK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
  • Kratochvíl Petr, prof. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Jednosemestrální kurz ukončený zápočtem se mění podle aktuálních okolností, buďto dle zaměření prací ateliérů nebo podle přítomných hostujících učitelů. Obsah se neopakuje, v každém semestru se nabízí nejméně jeden kurz.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
V průběhu semestru je uspořádáno 4-5 jedno- či vícedenních exkurzí do českých a moravských měst, během nichž jsou zkoumány významné stavby z období od konce 19. století po současnost. Podle možností jsou přítomni architekti vybraných staveb či jejich současní uživatelé, aby bylo možné diskutovat jak architektonický koncept, tak skutečný přínos stavby z hlediska funkce, začlenění do kontextu a estetických hodnot. Exkurze jsou uvedeny přednáškou, která vždy vytkne společné téma v rámci daného semestru, jež je zkoumáno přednostně (např. určitý typ stavby, problémový okruh, apod.) Navštívená místa se v různých semestrech obměňují, neboť kurz je otevřen studentům více ročníků.
Získat poznatky k aktuálním problémům teorie a praxe architektury.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Účast na výuce dle požadavků vyučujícího.
Doporučená literatura
  • kolektiv autorů. Dějiny českého výtvarného umění, sv. IV.-VI. (příslušné kapitoly o architektuře. Praha, 2007.
  • Kratochvíl,P.: (ed). Dějiny zemí Koruny české- tematická řada: Architektura. Praha, 2009.
  • Lukeš, Z.:. Praha moderní 1. díl Velký průvodce po architektuře let 1900 - 1950. Paseka, 2012.
  • Lukeš, Z.:. Praha moderní 2. díl Velký průvodce po architektuře let 1900 - 1950. Paseka, 2013.
  • Švácha,R.:. Od moderny k funkcionalismu. Praha, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní