Předmět: Základy moderního umění 2

» Seznam fakult » FUA » KDA
Název předmětu Základy moderního umění 2
Kód předmětu KDA/ZMU2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hojda Ondřej, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přehled témat: 1. Filozofe, věda a umění, Deleuze a Guatari 2. Obrazy vně a uvnitř hlavy, Stephen M. Kosslyn 3. Percept, afekt a pojem 4. Verbální a nonverbální složky umělecké komunikace, Nelson Goodman, Noam Chomsky 5. Paměť, kreatvita a abstrakce 6. Smysly a rozum, Mark Johnson 7. Od neuronů k myšlení, Michael Arbib 8. Trajektorie map, diagramů a metafor 9. Množina, rozptyl a koherence, Alain Badiou 10. Tvůrčí myšlení jako nekončící zápas s chaosem 11. Geneze, krystalizace a rozptyl obrazů 12. Topologie tvůrčího myšlení

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz navazuje na předmět Základy moderního umění 1 a pokračuje v rozvíjení teoretického přístupu k fundamentálním otázkám vztahu umění a architektury. Studenti jsou během výuky seznamováni a konfrontováni s významnými osobnostmi současného myšlení o umění a kultuře nejen v humanistickém prostředí, ale také matematiky se speciálním ohledem na matematickou topologii. Přehled témat: 1. Filozofe, věda a umění, Deleuze a Guatari 2. Obrazy vně a uvnitř hlavy, Stephen M. Kosslyn 3. Percept, afekt a pojem 4. Verbální a nonverbální složky umělecké komunikace, Nelson Goodman, Noam Chomsky 5. Paměť, kreatvita a abstrakce 6. Smysly a rozum, Mark Johnson 7. Od neuronů k myšlení, Michael Arbib 8. Trajektorie map, diagramů a metafor 9. Množina, rozptyl a koherence, Alain Badiou 10. Tvůrčí myšlení jako nekončící zápas s chaosem 11. Geneze, krystalizace a rozptyl obrazů 12. Topologie tvůrčího myšlení
Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení. Získat přehled o společném zdroji moderního umění a architektury.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zkouška: písemný test
Doporučená literatura
  • Badiou, A. What is People?. New York Colubia University Press, 2016.
  • Didi-Huberman, G. Was wir sehen blick uns an. Mnichov DERS, 1999.
  • Dreyfus, H. L. Michel Foucault. Praha, 2002.
  • Gombrich, E. H. The Uses of Images. London Phaidon, 2006.
  • Gombrich, E. The Image and the Eye. Oxford, 1986.
  • Svatoňová, K. Mizení. Praha Karolinum, 2018.
  • Veyne, P. Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost. Praha Filosofia, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní