Předmět: Tvůrčí dílna

» Seznam fakult » FUA » KUM
Název předmětu Tvůrčí dílna
Kód předmětu KUM/TD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Stolín Jan, doc. M.A.
  • Kirchner Blanka, MgA. Ph.D.
  • Novák Aleš, Ing. arch. MgA.
Obsah předmětu
Kreativní práce v krátkém časovém horizontu. Souvislosti, kontexty a konotace vlastního artefaktu v dějinách umění.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace, Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 80 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tvůrčí dílna je svobodný prostor, ve kterém se student připravují na hledání a realizování vlastního programu a na rozvíjení samostatného výtvarného myšlení. Kurz je předřazen před zahájení školního roku. Jeho náplní je kreatvní výtvarná práce v krátkém časovém horizontu 10?14 dní. Zvlášt pro nastupující studenty je tento vstup na vysokou školu umeleckého zameření nanejvýš vhodný. Student se seznámí se základními parametry umeleckého artefaktu a zkusí svou práci vřadit do kontextu konkrétního prostředí. Techniky a postupy jsou zcela na úvaze studenta. Od přírodních materiálů po fotografi, video nebo počítač, performance, vyjádření plošné i prostorové. Přístup ke studentům se podobá přístupu v ateliérech. Kazdý ze studentůkonzultuje svou práci samostatně.
Podněcuje spontánní uměleckou tvořivost.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast studentů v ateliéru. Intenzivní koncentrovaná práce na zadaném tématu. Schopnost nalézt rychlé a přesvědčivé řešení úkolu.
Doporučená literatura
  • Goodman, N. Jazyky umění. Praha, 2007.
  • Knížák, M. Jeden z možných postojů jak být s uměním. Votobia Praha, 1997.
  • Petrasová, T., Švácha, R.:. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Artefactum, 2017.
  • Rezek, P. K teorii plastičnosti. 2004.
  • Rezek, P. Tělo věc a skutečnost v současném umění. Praha, 1982.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní