Předměty pracoviště: KUM

» Seznam fakult » FUA
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KUM/A1 Atelier 1
KUM/A1 Atelier 1 Zimní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/A2 Atelier 2
KUM/A2 Atelier 2 Letní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/A3 Atelier 3
KUM/A3 Atelier 3 Zimní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/A4 Atelier 4
KUM/A4 Atelier 4 Letní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/A5 Atelier 5
KUM/A5 Atelier 5 Zimní Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/A6 Atelier 6
KUM/A6 Atelier 6 Letní Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/AM1 Atelier 1
KUM/AM1 Atelier 1 Zimní Čeština 18 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/AM2 Atelier 2
KUM/AM2 Atelier 2 Letní Čeština 18 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/AM3 Atelier 3
KUM/AM3 Atelier 3 Zimní Čeština 18 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/AT1 Audiovizuální technika 1
KUM/AT1 Audiovizuální technika 1 Zimní Čeština 2  
KUM/AT2 Audiovizuální technika 2
KUM/AT2 Audiovizuální technika 2 Letní Čeština 2  
KUM/BP Bakalářská práce
KUM/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 30  
KUM/CJP1 Co je podnikání
KUM/CJP1 Co je podnikání Zimní Čeština 2  
KUM/CJP2 Co je podnikání
KUM/CJP2 Co je podnikání Letní Čeština 2  
KUM/DO1 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1
KUM/DO1 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1 Zimní Čeština 2  
KUM/DO2 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 2
KUM/DO2 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 2 Letní Čeština 2  
KUM/DO3 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 3
KUM/DO3 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 3 Zimní Čeština 2  
KUM/DP Diplomová práce
KUM/DP Diplomová práce Zimní a letní Čeština 30  
KUM/FU1 Filozofie a umění 1
KUM/FU1 Filozofie a umění 1 Zimní Čeština 2  
KUM/FU2 Filozofie a umění 1
KUM/FU2 Filozofie a umění 1 Letní Čeština 2  
KUM/FU3 Filozofie a umění 3
KUM/FU3 Filozofie a umění 3 Zimní Čeština 2  
KUM/GD Grafický design
KUM/GD Grafický design Zimní Čeština 2  
KUM/GP Galerijní praxe
KUM/GP Galerijní praxe Zimní Čeština 2  
KUM/GP1 Grafické programy 1
KUM/GP1 Grafické programy 1 Zimní Čeština 2  
KUM/GP2 Grafické programy 1
KUM/GP2 Grafické programy 1 Letní Čeština 2  
KUM/GP3 Grafické programy 1
KUM/GP3 Grafické programy 1 Zimní Čeština 2  
KUM/GP4 Grafické programy 1
KUM/GP4 Grafické programy 1 Letní Čeština 2  
KUM/KK1 Kulturní krajina 1
KUM/KK1 Kulturní krajina 1 Zimní Čeština 2  
KUM/KK2 Kulturní krajina 1
KUM/KK2 Kulturní krajina 1 Letní Čeština 2  
KUM/KS1 Kritický seminář 1
KUM/KS1 Kritický seminář 1 Letní Čeština 2  
KUM/KS2 Kritický seminář 2
KUM/KS2 Kritický seminář 2 Zimní Čeština 2  
KUM/KTP Kritická teorie a praxe
KUM/KTP Kritická teorie a praxe Zimní Čeština 2  
KUM/MA1 Management 1
KUM/MA1 Management 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/MA2 Management 2
KUM/MA2 Management 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/MOD1 Modelování - výroba modelů
KUM/MOD1 Modelování - výroba modelů Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/MOD2 Modelování - výroba modelů
KUM/MOD2 Modelování - výroba modelů Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/PRX Praxe
KUM/PRX Praxe Zimní a letní Čeština 30  
KUM/RE Rétorika
KUM/RE Rétorika Letní Čeština 2  
KUM/RN Rozšířené navrhování
KUM/RN Rozšířené navrhování Letní Čeština 2  
KUM/RR Rozšířená realita
KUM/RR Rozšířená realita Zimní Čeština 2  
KUM/SK Společnost a kultura
KUM/SK Společnost a kultura Zimní a letní Čeština 2  
KUM/SKR Skriptování
KUM/SKR Skriptování Zimní Čeština 2  
KUM/SU1 Současné umění 1
KUM/SU1 Současné umění 1 Zimní Čeština 2  
KUM/SU2 Současné umění 2
KUM/SU2 Současné umění 2 Letní Čeština 2  
KUM/SU3 Současné umění 3
KUM/SU3 Současné umění 3 Zimní Čeština 2  
KUM/SU4 Současné umění 4
KUM/SU4 Současné umění 4 Letní Čeština 2  
KUM/SU5 Současné umění 5
KUM/SU5 Současné umění 5 Zimní Čeština 2  
KUM/SU6 Současné umění 6
KUM/SU6 Současné umění 6 Letní Čeština 2  
KUM/SVD Sociální a virtuální dimenze umění ve věku nových médií
KUM/SVD Sociální a virtuální dimenze umění ve věku nových médií Letní Čeština 2  
KUM/TD Tvůrčí dílna
KUM/TD Tvůrčí dílna Zimní Čeština 2  
KUM/UVP Veřejný prostor 1
KUM/UVP Veřejný prostor 1 Zimní Čeština 2  
KUM/UVP1 Veřejný prostor 1
KUM/UVP1 Veřejný prostor 1 Zimní Čeština 2  
KUM/UVP2 Veřejný prostor 1
KUM/UVP2 Veřejný prostor 1 Letní Čeština 2  
KUM/VA1 Výtvarný ateliér 1
KUM/VA1 Výtvarný ateliér 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VA2 Výtvarný ateliér 2
KUM/VA2 Výtvarný ateliér 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VA3 Výtvarný ateliér 3
KUM/VA3 Výtvarný ateliér 3 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VA4 Výtvarný ateliér 4
KUM/VA4 Výtvarný ateliér 4 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VA5 Výtvarný ateliér 5
KUM/VA5 Výtvarný ateliér 5 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VA6 Výtvarný ateliér 6
KUM/VA6 Výtvarný ateliér 6 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VA7 Výtvarný ateliér 7
KUM/VA7 Výtvarný ateliér 7 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VA8 Výtvarný ateliér 8
KUM/VA8 Výtvarný ateliér 8 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VA9 Výtvarný ateliér 9
KUM/VA9 Výtvarný ateliér 9 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VPN1 Výtvarné projekty 1
KUM/VPN1 Výtvarné projekty 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VPN2 Výtvarné projekty 2
KUM/VPN2 Výtvarné projekty 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VYP1 Výtvarné projekty 1
KUM/VYP1 Výtvarné projekty 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VYP2 Výtvarné projekty 2
KUM/VYP2 Výtvarné projekty 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VYP3 Výtvarné projekty 3
KUM/VYP3 Výtvarné projekty 3 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/VYP4 Výtvarné projekty 4
KUM/VYP4 Výtvarné projekty 4 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/ZTK1 Základy technického kreslení
KUM/ZTK1 Základy technického kreslení Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/ZTK2 Základy technického kreslení
KUM/ZTK2 Základy technického kreslení Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům