Předmět: Noetika

« Zpět
Název předmětu Noetika
Kód předmětu KFL/NOE
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Bartoš Vít, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní otázky teorie poznání 2. Subjekt-objektový problém I 3. Subjekt-objektový problém II 4. Racionalismus a jeho kritika 5. Empirismus a jeho kritika 6. Limity lidského poznání 7. Obecné poznávací limity 8. Teorie reprezentací 9. Teorie vnímání a smyslových prezentací a reprezentací 10. Vyšší kognitivní (symbolické) obsahy - pojmy, přirozený jazyk, umělé jazyky 11. Teorie pravdy 12. Teorie znalosti 13. Naturalizovaná epistemologie; speciální epistemologie jednotlivých věd 14. Shrnutí

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je systematické seznámení posluchačů se základními otázkami a problémy teorie poznání. Tradiční problémy teorie poznání jsou vykládány v aktuálním kontextu vývoje kognitivních věd (psychologie, lingvistiky, antropologie a umělé inteligence).
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

účast na přednáškách, závěrečný test
Doporučená literatura
 • BERKELEY, G. Pojednání o základech lidského poznání. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0479-6..
 • CARNAP, R. Empiricismus, sémantika a ontologie. in: Carnap, R.: Problémy jazyka vědy. Praha: Svoboda ,1968. str. 221-241. ISBN 25-002-68.
 • DESCARTES, R. Rozprava o metodě. Praha : Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0216-5..
 • DESCARTES, R. Úvahy o první filozofii.
 • Eysenck, M. W., Keane, M. Kognitivní psychologie.
 • HUME, D. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0521-0..
 • HUSSERL, E. Karteziánské meditace. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0311-0..
 • KANT, I. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0310-2..
 • KUHN, T. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikúmené, 1997. ISBN 80-86005-54-2.
 • Lakoff, G., Johnson, M. Metafory, kterými žijeme.
 • Lakoff, G. Ženy, oheň a nebezpečné věci.
 • LOCKE, John. Esej o lidském rozumu, Praha: Svoboda 1984, ISBN 25-051-84..
 • Thagard, P. Úvod do kognitivní vědy.
 • Whitehead, A. N. Symbolismus, jeho význam a účin.
 • WITTGENSTEIN, L. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia,1993. ISBN 80-7007-040-4..
 • WITTGENSTEIN, L. Tractatus Logico-philosophicus. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-85241-30-7..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -