Předmět: Koloristika

« Zpět
Název předmětu Koloristika
Kód předmětu KMI/KOL
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vik Michal, prof. Ing. Ph.D.
  • Viková Martina, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Průměrný pozorovatel. Defekty vnímání barev. 2) Fyziologie vnímání barev a psychologická interpretace. Stavba lidského oka. Atlasy barev I - definice atlasu barev, Historický vývoj atlasů barev, Runge, Munsell. 3) Atlasy barev II - Natural Color System (NCS), Ostwald, Číselníky barev: PANTONE, RAL, COLORCURVE. 4) Přístrojová technika. Spektrofotometry, kolorimetry a goniospektrofotometry. Techniky bezkontaktního měření, multispektrální obrazová analýza. 5) Osvětlení, Metamerie, Vizuální hodnocení barev. 6) Numerický popis barev - kolorimetrické soustavy CIE XYZ, CIELUV a CIELAB. 7) Základy výpočtů barevných rozdílů - CIELAB, CMC, CIE2000, Posudky Vyhovuje/Nevyhovuje. 8) Indexy - hodnocení bělosti, zažloutnutí a stálostí, Odstínové třídění. 9) Jevy barevného vzhledu - definice a charakteristika, Chromatická adaptace. 10) Správa barev - závislost barevného podání na použitém médiu, Dočasný a trvalý záznam barev, Zobrazení barev na monitoru. Rozlišovací a zobrazovací schopnost. ICC profily. 11) olorant - definice, rozpustnost, chemická podstata - Wittova teorie barevnosti organických látek, Vztah mezi transmisí a koncentrací kolorantů - Lambert-Beerův zákon. Vztah mezi remisí a koncentrací kolorantů - Kubelka-Munkova funkce. 12) Barvoměnné koloranty, Výpočty barvicích receptur. Základní algoritmy řešení. Příprava databází pro výpočty barvících receptur. Receptovací gamut. Laboratorní cvičení: Probíhají formou dvou semestrálních projektů a jedné demonstrace postupu měření barev.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Účelem předmětu je seznámit posluchače se systémy, principy používanými v koloristice. Členění předmětu: Úvod, Základní pojmy, Fyziologie vnímání barev, Vizuální klamy a defekty vnímání barev, Techniky vizuálního hodnocení barev, Atlasy barev, Kolorimetrické soustavy CIE XYZ, CIELAB, Vyjadřování barevných rozdílů, Měření barevného vzhledu, Správa barev, Zobrazení barev na monitoru. ICC profily.Koloranty. Výpočty barvících receptur, E-business a kalibrace barevného podání výrobku.
Znalost probírané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: podmíněný vypracováním semestrálních projektů Zkouška: písemná + ústní
Doporučená literatura
  • GREEN, P., MACDONALD, L. Colour Engineering. John Wiley and Sons, New York, 2002. ISBN 978-0-471-48688-6.
  • HUNTER, R. S., HAROLD, R. W. The measurement of appearance. John Wiley and Sons, New York, 1987.
  • VIK, M. Základy měření barevnosti, I. díl. Skriptum TU Liberec, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní