Předmět: Textilní technologie 2

« Zpět
Název předmětu Textilní technologie 2
Kód předmětu KMI/TTE2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D.
 • Nemčoková Renáta, Ing.
 • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
 • Čandová Jana, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Předúprava, bělení. Opticky zjasňující přípravky. Zušlechťování směsí PES/ba a PES/vlna, Smáčení, praní. Základní rovnice pracího děje. Prací stroje. 2. Barvení lázňové, klocovací, Základní pojmy, specifikace tříd barviv pro barvení nejdůležitějších textilních vláken, polokontinuální a kontinuální postupy barvení. Objektivní měření barevné diference metodou CIE. Trojúhelník barviv. 3. Základní principy potiskování textilií, rozdělení tiskařských technik a jejich porovnání, složení a vlastnosti tiskacích past, strojní zařízení pro potiskování textilií. Přenosový tisk. 4. Finální úpravy: nemačkavá, nešpinivá, nežehlivá, vodoodpudivá, nehořlavá, oleofobní. 5. Technická příprava výroby, jednotlivé části technické přípravy výroby v oděvní výrobě. Konstrukční příprava oděvní výroby. 6. Stroje a zařízení v oděvní výrobě. 7. Spojovací a žehlící proces v oděvní výrobě. 8. CAD systémy v oděvní výrobě. 9. Charakteristika netkaných textilií, způsoby jejich výroby, Oblasti použití netkaných textilií. 10. Polymery pro výrobu netkaných textilií a jejich vlastnosti, Pojiva pro výrobu netkaných textilií. 11. Příprava vlákenných vrstev mechanickými, termickými a chemickými postupy. 12. Mechanické, termické a chemické způsoby zpevnění vlákenných vrstev. Laboratorní cvičení: 1. Úvod do předmětu, pokyny pro realizaci cvičení, bezpečnost práce. 2. - 5. Ukázka technologií na KTC I, II, III, IV. 6. - 9. Ukázka technologií na KNT I, II, III, IV. 10. - 13. Ukázka technologií na KOD I, II, III, IV. 14. Zápočtové cvičení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Textilní technologie 2 spolu s předmětem Textilní technologie 1 informuje o základu všech standardních textilních technologií. V rámci předmětu Textilní technologie 2 jsou studenti informování v technologii zušlechťování textilií, netkaných textilií a oděvnictví. Tento předmět dává studentům dobrý základ pro porozumění textilní technologii a umožní studentům další rozvoj v navazujících předmětech.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Absolvování všech laboratorních cvičení. Vypracování a obhájení laboratorních protokolů. Absolvování testu znalostí nad stanovenou hranici počtu bodů. Zkouška: skládá se z písemné a ústní části.
Doporučená literatura
 • Dembický J., Kryštůfek J., Machaňová D., Odvárka J., Prášil M., Wiener J. Zušlechťování textilií. TU Liberec, 2008. ISBN 978-80-7372-321-7.
 • Dostálová K.; Krivánková M. Základy textilní a oděvní výroby. TU Liberec.
 • Jirsák O., Kalinová K. Výroba netkaných textilií. Liberec, 2003. ISBN 80-7083-511-7.
 • Zouharová J. Výroba oděvů. I. a II. díl. TU Liberec, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní