Předmět: Textilní vlákna

« Zpět
Název předmětu Textilní vlákna
Kód předmětu KMI/TVL
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Militký Jiří, prof. Ing. CSc.
  • Pechočiaková Miroslava, Ing. Ph.D.
  • Nováková Jitka, Ing.
  • Porkertová Jindra, Ing.
  • Tomková Blanka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod, historie vývoje vláken 2. Chemické složení vláken 3. Vlastnosti polymerních řetězců 4. Morfologie vláken 5. Vlastnosti vláken I (geometrické, povrchové) 6. Vlastnosti vláken II (sorpční, tepelné) 7. Vlastnosti vláken III (mechanické, časově závislé mechanické) 8. Výroba vláken 9. Celulózová vlákna 10. Proteinová vlákna 11. Chemická vlákna 12. Syntetická vlákna I (polyamidy) 13. Syntetická vlákna II (polyestery) 14. Syntetická vlákna III (POP, akrylová vlákna) Cvičení : 1. Bezpečnostní předpisy, podmínky zápočtu. 2. Rozdělení vláken. Světelná mikroskopie, seřízení mikroskopu. 3. Tvorba preparátu, příprava příčných řezů. 4. Mikroskopie rostlinných vláken. 5. Mikroskopie živočišných vláken. 6. Mikroskopie chemických a syntetických vláken. 7. Zjišťování materiálového složení směsových přízí. 8. Bavlna 9. Rozlišení viskózových a acetátových vláken. 10. Teplota tání termoplastů. 11. Rozlišení polyesterových a polyamidových vláken. 12. Spalovací testy vláken. 13. Identifikační test vláken. 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Struktura, vlastnosti a použití všech základních typů textilních vláken. Procesy získávání přírodních vláken, strukturální charakteristiky a vlastnosti ovlivňující jejich zpracování, resp. použití. Zvláštnosti výroby chemických vláken, vznik struktury a všechny základní vlastnosti. Složení vláken a jeho vliv na vlastnosti. Základních oblasti aplikace textilních.
Znalost probírané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: absolvování všech laboratorních cvičení, vypracování protokolů, úspěšné absolvování zápočtového testu (identifikace předložených vlákenných vzorků) Zkouška: písemná
Doporučená literatura
  • Blažej, A., Šutá, Š. Vlastnosti textilních vlákien. Alfa, Bratislava 1981.
  • Hladík, V. Textilní vlákna. SNTL, Praha 1971.
  • Militký, J. Textilní vlákna klasická a speciální. Skripta TUL, Liberec, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní