Předmět: Zkoušení textilií

« Zpět
Název předmětu Zkoušení textilií
Kód předmětu KMI/ZKB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Nováková Jitka, Ing.
 • Pechočiaková Miroslava, Ing. Ph.D.
 • Porkertová Jindra, Ing.
 • Tomková Blanka, Ing. Ph.D.
 • Novotná Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod, typy textilních měření 2. Využití výpočetní techniky ve zkušebnách (čidla, zpracování dat, analýza a prezentace výsledků) 3. Odběr vzorků pro zkoušky, stanovení počtu měření, klimatické podmínky v laboratoři 4. Navlhavost textilií, měření vlhkosti, vážení vzorků 5. Geometrické charakteristiky vláken (délka, příčný řez, jemnost, zralost, HVI) 6. Geometrické charakteristiky přízí (jemnost,zákrut, nestejnoměrnost, čistota, chlupatost) 7. Geometrické charakteristiky plošných textilií (konstrukční parametry, plošná a objemová měrná hmotnost, zakrytí, pórovitost) 8. Lineární a plošná nestejnoměrnost (základní metody měření, analýza výsledků) 9. Ultimativní mechanické charakteristiky, moduly, speciální typy namáhání 10. Cyklické, polo-cyklické a dynamické namáhání 11. Stálosti textilií (stálosti tvaru, stálosti vybarvení) 12. Odolnosti plošných textilií (oděr, žmolkovitost, nehořlavost) 13. Fyziologické vlastnosti plošných textilií (omak, prostup tepla, prodyšnost, transport vlhkosti, smáčivost, nasákavost, prostup tlakové vody) 14. Metody obrazové analýzy v textilním zkušebnictví (základy analýzy obrazu, analýza struktury vláken, přízí, plošných textilií) Cvičení: 1. úvodní cvičení, bezpečnost práce v laboratořích 2. Opakování základních statistických vyhodnocení dat 3. Grafy využívané při zpracování dat - histogram, stapl 4. Stanovení délky vláken 5. Stanovení jemnosti vláken 6. Stanovení jemnosti přízí 7. Stanovení počtu zákrutů přízí 8. Základní parametry tkanin 9. Stanovení pevnosti a tažnosti tkanin 10. Stanovení splývavosti a ohybové tuhosti tkanin 11. Stanovení odolnosti v oděru a prodyšnosti tkanin 12. Klimatické podmínky 13. Oprava protokolů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 35 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 35 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy testování textilních materiálů a jejich významem pro řízení jakosti textilních produktů. Jsou zde ukázána specifika měřících systémů pro textilní materiály, dále jsou vysvětleny metody a postupy pro hodnocení fyzikálních a geometrických vlastností textilií, měření jejich povrchů a nestejnoměrností textilních výrobků. Jsou zde představeny základní postupy měření statických i časově závislých mechanických vlastností textilií. Dále jsou představeny základy zkoušení stálostí a užitných vlastností textilií a možnosti využití obrazové analýzy při jejich hodnocení.
Znalost probírané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Absolvování všech laboratorních cvičení, vypracování semestrální práce. Zkouška: kombinovaná (povinně písemná + možnost ústního dozkoušení)
Doporučená literatura
 • Morton W.E., Hearle J.W.S. Physical Properties of Textile Fibres, Heineman, London 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní