Předmět: Základy ekologie

« Zpět
Název předmětu Základy ekologie
Kód předmětu KPV/ZEK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámení se základními obecnými zákony ekologie, jakožto výchozí disciplíny pro pochopení problematiky ochrany životního prostředí. Základní metodou je porovnávání dějů a zákonitostí v ekosystému s aktivitami lidské společnosti, hledání analogií a rozdílů a jejich interpretace. Vychází se ze systémového přístupu a osnovy pro popis biologických systémů (definice, struktura, tok energie, koloběh hmoty, řízení, vývoj). Obecné teoretické části jsou vždy doplněny praktickými případovými studiemi, které zahrnují známá aktuální diskutovaná témata. Předmět je zaměřen především na získání teoretických základů pro orientaci v problematice životního prostředí. Na praktické otázky, především ve vazbě na školní praxi, je zaměřen navazující předmět "Ekologie pro učitele". Všechny přednášky jsou zpracovány ve formě počítačových prezentací.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení se základními obecnými zákony ekologie, jakožto výchozí disciplíny pro pochopení problematiky ochrany životního prostředí. Základní metodou je porovnávání dějů a zákonitostí v ekosystému s aktivitami lidské společnosti, hledání analogií a rozdílů a jejich interpretace. Vychází se ze systémového přístupu a osnovy pro popis biologických systémů (definice, struktura, tok energie, koloběh hmoty, řízení, vývoj). Obecné teoretické části jsou vždy doplněny praktickými případovými studiemi, které zahrnují známá aktuální diskutovaná témata. Předmět je zaměřen především na získání teoretických základů pro orientaci v problematice životního prostředí. Na praktické otázky, především ve vazbě na školní praxi, je zaměřen navazující předmět "Ekologie pro učitele". Všechny přednášky jsou zpracovány ve formě počítačových prezentací.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet je udělen při současném splnění dvou podmínek: (a) zpracování seminární práce v požadované kvalitě na téma zadané na začátku semestru (b) úspěšné absolvování písemného testu z látky v rozsahu uvedeném v sylabu
Doporučená literatura
  • Statistické ročenky životního prostředí České republiky. Ministerstvo životního prostředí.
  • Anděl, P. Ochrana životního prostředí. TU, Liberec, 2005.
  • Begon, M., Harper, J.L. et Townsend, C.R. Ekologie - jedinci, populace a společenstva. Olomouc, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní