Předmět: Francouzský jazyk - nižší úroveň

« Zpět
Název předmětu Francouzský jazyk - nižší úroveň
Kód předmětu KRO/FJ2ZS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr -
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
Obsah předmětu
Psaní, poslech, konverzace, gramatika.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je určen pro začátečníky nebo studenty s minimální znalostí jazyka. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy francouzského jazyka a kultury. Hlavní důraz je kladen na komunikační schopnosti a zvládnutí základní gramatiky. Student na konci kurzu rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat.
Teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru.
Předpoklady
Kurz je určen pro začátečníky nebo studenty s minimální znalostí jazyka.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na hodinách a vypracování zadaných úkolů. Zápočtový test.
Doporučená literatura
  • Berthet, Annie et al. Alter Ego + 1, Cahier d'activités + CD audio. Hachette, 2012. ISBN 2011558114.
  • Berthet, Annie et al. Alter Ego + 1, Livre de l'éléve + CD-Rom. Hachette, 2012. ISBN 2011558107.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -