Předmět: Španělský jazyk - nižší úrověň

« Zpět
Název předmětu Španělský jazyk - nižší úrověň
Kód předmětu KRO/SJ2ZS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Španělština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Slowik Miroslav, Mgr. Ph.D.
  • Vykoukalová Zuzana, Mgr.
Obsah předmětu
Psaní, poslech, konverzace, gramatika.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy španělského jazyka a kultury. Hlavní důraz je kladen na komunikační schopnosti a zvládnutí základní gramatiky: nepravidelná slovesa, slovesa ser, estar, haber, zvratná slovesa, shoda podstatného a přídavného jména, vazba ir+a+inf, osobní zájmena, číslovky 0-100.
Teoretické znalosti a praktické dovednosti v oboru.
Předpoklady
Kurz je určen pro začátečníky nebo studenty s minimální znalostí jazyka.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na hodinách a vypracování zadaných úkolů. Zápočtový test.
Doporučená literatura
  • Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peňaranda. Aventura 1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní