Předmět: Textile technology

« Zpět
Název předmětu Textile technology
Kód předmětu KTT/TTE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Venkataraman Mohanapriya, M.Tech., M.F.Tech., Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D.
 • Mazari Adnan Ahmed, Ing. Ph.D.
 • Šašková Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Lectures: 1. - 2. Textile fibers and testing: Classification of textile fibers. Gross and fine structure of natural and chemical fibers. Properties and uses of natural and man-made fibers. Basic testing of fiber properties. 3.- 4. Yarn manufacture and yarn structure & properties: Principles of opening, cleaning and mixing/blending of fibrous materials, working principle of modern opening and cleaning lines; the technology of carding; Drafting operation, arrangements in drafting systems; principles of cotton combing. Roving production; Principle of ring spinning and non-conventional methods of yarn production. 5. - 6. Fabric manufacture and Fabric Structure: preparation for weaving; Weaving and weaving machines, primary and secondary motions of loom; dobby and jacquard. shedding; mechanics of weft insertion with shuttle; warp and weft stop motions, warp protection,; functional principles of weft insertion systems of shuttle-less weaving machines, principles of multiphase and circular looms 7. - 8. Knitting manufacture and knit structure: Basic principles of knitting; Basic weft and warp knitted constructions; Relation between knitting machines and yarn quality, Features and Productivity of different types of machines; Geometry of loops; Control of loop length, fabric weight and dimensions; Structure property relations of knitted fabrics. 9.- 10. Dyeing and finishing: Preparatory Processes: Chemistry and practice of preparatory processes for cotton, wool and silk. Mercerization of cotton. Preparatory processes for chemical fibers; Dyeing. Batchwise and continuous dyeing machines. Evaluation of fastness properties Finishing: Mechanical finishing of cotton. 11.-12. Nonwoven production and structure: Overview of nonwovens: Definition, Structure, and Creation, Staple-fiber based processes: fiber preparation and web formation, Web bonding processes: Mechanical Thermal, and Chemical, Polymer-extrusion based technologies: Spunbond and Melt-blown, Finishing processes: Mechanical and chemical 13. - 14.Clothing and ready-made garment: brief introduction to clothing, clothing measurements, clothing sizes, pattern makings, sampling, cutting, induction, stitching machines, stitching, trimming, finishing, packing. Laboratory workshops: The exercises are based on the lecture as presentation of process in technological laboratories FT TUL.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Projektová výuka, E-learning
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět umožní studentům všech specializací získat základní představy o technologických procesech v textilní oblasti. To je nezbytné pro porozumění materiálům, procesům a výrobkům specifickým v oblasti jejich specializace. Předmět je vyučován v anglickém jazyce, anglická terminologie pomůže studentům ve čtení a sledování zahraniční literatury v průběhu zpracování bakalářské/diplomové práce.
Po absolvování předmětu bude mít student základní představu o technologických procesech v textilním průmyslu. Studenti budou schopni studovat anglickou literaturu v oblasti jejich specializace, potřebnou pro vypracování bakalářské/diplomové práce. Mohou komparovat vliv zpětných procesů na sledování textilních materiálů ve svém oboru. To jim pomůže získat ucelenou představu o historii materiálů používaných v různých textilních aplikacích. Tento kurz připraví studenty na pokročilé kurzy v textilním oboru.
Předpoklady
Předpokládá se, že student ovládá základy angličtiny, fyziky, chemie a matematiky. Student by měl být schopen pochopit základní principy a mechanismy textilních procesů, např. polymerní materiály, mechanika těles a tekutin, teorie chemických vazeb, atd.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních i přednáškách Zkouška: writen and oral
Doporučená literatura
 • ALBRECHT, W., FUSCH, H., KITTELMAN, W.:. Non-woven fabrcis: Ram materials, Manufacture, Applications, Characteristics, Testing Processes. Wiley-VCH, 2003.
 • ALBRECHT, W., FUSCH, H., KITTELMAN, W.:. Non-woven fabrcis: Raw materials, Manufacture, Applications, Characteristics, Testing Processes. Winheim Wiley-VCH, 2003. ISBN 3-527-30406-1.
 • Fung, W., Hardcastle, M. Textiles in automotive engineering. Cambridge: Woodhead publishing limited, 2001. ISBN 1855734931.
 • Klein, W. Short-Staple Spinning Series, Volume 1-6. Manchester: The Textile Institute, 1987.
 • WAKELYN, P. J., at all. Cotton fibre chemistry and Technology (International Fibre Science and Technology). CRC, 2006.
 • XIAOMING, T. Smatr Fabrics and clothing (Woodhead Fibre Seris). CRC, 2001.
 • Yeiha El-Mogazhy, Charles Chewing Jr. Cotton Fiber To Yarn Manufacturing Technology. Cotton Incorporated, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní