Předmět: Florbal

« Zpět
Název předmětu Florbal
Kód předmětu KTV/FLO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Úvod do problematiky florbalu (historie, pravidla a technika). 2. Florbalový postoj a základní ovládání florbalky. 3. Vedení míčku. 4. Přihrávka. 5. Průpravné hry na přihrávku. 6. Střelba. 7. Průpravné hry na střelbu. 8. Dorážení a tečování. 9. Uvolňování s míčkem. 10. Blokování a stínování. 11. Činnost brankáře. 12. Modifikované hry. 13. Florbalové utkání. 14. Test

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na seznámení s historií, pravidly, technikou a hrou florbalu.
Studenti získají teoretické znalosti o florbale a budou schopni správného technického provedení florbalových dovedností. Získají odborné kompetence pro realizaci této sportovní hry.
Předpoklady
Zvládnutí středoškolského učiva tělesné výchovy. Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Test

Aktivní účast na výuce (80% docházka), test.
Doporučená literatura
  • KYSEL, Jiří. Florbal: kompletní průvodce.. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3615-0.
  • NYKODÝM, J. et. kol. Teorie a didaktika sportovních her.. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4042-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní