Předmět: Výživa člověka

» Seznam fakult » FP » KBE
Název předmětu Výživa člověka
Kód předmětu KBE/VYZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní pojmy ve výživě. Živiny a jejich rozdělení. Katabolismus a anabolismus. Výživa člověka z hlediska historického vývoje. 2. Energetické hospodaření organismu a látková bilance. Celková a využitelná energie z potravin. Měření a hodnocení přeměny energie. Bazální metabolismus, energie pro svalovou práci. Energetické nároky z hlediska ontogeneze. 3. Fyziologie výživy Gastrointestinální trakt, funkce, mechanismy řízení. Sacharidy, bílkoviny a tuky trávení a vstřebávání. 4. Voda a tekutinová bilance. Minerální látky a jejich úloha v organismu. Mikro a makroelementy ve výživě. Význam vitamínů a jejich charakteristika. 5. Základy zdravé výživy. Výživová doporučení, výživové dávky. Složení potravin. Energetická hodnota potravin. Skupiny potravin. Složení nápojů, základní ingredience, náhradní a umělá sladidla. Potravinové intolerance a alergie. Hygiena potravin, alimentární infekce a toxoinfekce a možnost jejich prevence. 6. Speciální výživa. Výživa jednotlivých věkových kategorií, profesních a zájmových skupin. Výživa ve vztahu k civilizačním onemocněním. 7. Výživa ve sportu. Využití základních živin při sportovní aktivitě. Obecné principy výživy před, během a po výkonu. Pitný režim sportovce. Specifika výživy v jednotlivých sportech. Aplikace doplňků stravy ve sportu. Rizikové aspekty sportovní výživy. Cvičení: 1. Tělesné složení, metody stanovení a hodnocení. 2. Energetická bilance. Stanovení bazálního metabolismu. Energetický výdej. Termický vliv stravy. 3. Analýza pohybového a stravovacího režimu, hodnocení výživových zvyklostí. 4. Sestavení jídelníčku, zásady. 5. Druhy dietních režimů, poruchy příjmu potravy. 6. Legislativa potravin. Bezpečnost potravin. Kontrola potravin v ČR a EU. 7. Výživové doplňky. Legislativní rámec doplňků stravy. Doping.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá přehled o základních biochemických a fyziologických procesech probíhajících v lidském těle v souvislosti s příjmem potravy. Seznámí se základy zdravé výživy a specifiky výživy vybraných skupin osob včetně sportovců.
Studenti získají klíčové kompetence ke zdravému způsobu života,tj. seznámí se se zásadami a hygienou zdravé výživy a výživy sportovce.
Předpoklady
Znalosti z fyziologie člověka v rozsahu osnov FYZ.

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, pracovní listy vypracované na cvičeních, seminární práce, písemný test.
Doporučená literatura
  • CLARKOVÁ, N. Sportovní výživa, Praha : Grada, 2000..
  • DLOUHÁ, R. Výživa. 1. vydání. Praha : UK, 1998..
  • KELLER,U. Klinická výživa, Praha SCIANTA MEDICA, 1993..
  • OŠANCOVÁ, K. Ozdravění výživy. Praha : Státní zdravotní ústav, 1996..
  • STRATIL, P. ABC zdravé výživy 1. a 2.díl. Brno, 1993..
  • VACÍK, J. Přehled středoškolské chemie, Praha: SPN, 1990..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní