Předmět: Estetika

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Estetika
Kód předmětu KFL/ESAE
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Exner Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pojem "estetika". Založení oboru u A. G. Baumgartena a neodarwinismus. 2. Struktura estetické situace. 4 typy vztahu ke skutečnosti. Estetický objekt. 3. Estetický znak, jev, jakost, hodnota a funkce. 4. Antropocentrismus estetického postoje. Člověk jako estetický objekt. 5. Člověk v krajině. Krajina jako estetický objekt. 6. Umělý a umělecký estetický objekt. Fikce a skutečnost. 7. Historická perspektiva I: esteticita archaických mytologií a reakce antického světa. 8. Historická perspektiva II: základní estetická hlediska křesťanského myšlení od apologetů po renesanci a reformaci. 9. Historická perspektiva III: estetika klasicismu, manýrismu a baroka 10. Historická perspektiva IV: estetické nároky měšťanstva 18. století, preromantismus a romantismus. 11. Historická perspektiva V: vznik vědecké estetiky v 19. století; Darwin a darwinismus, estetika vcítění. 12. Evoluční aspekty krásného a ošklivého

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student bude seznámen se základními tématy estetiky. Teoretické východisko výkladu tvoří český strukturalismus, evoluční estetika a dějiny estetiky. Ideovou osu tvoří humanismus, demokratismus a pluralismus.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Test z probrané látky
Doporučená literatura
 • Etcoffová, N.. Proč krása vládne světu, Praha : Columbus, 2002.
 • Exner, M.. https://moodle.fp.tul.cz/course/view.php?id=1150.
 • GILBERTOVÁ, K.E., KUHN, H. Dějiny estetiky, Praha: SNKLU, 1965..
 • HENCKMANN, W., LOTTER, K. Estetický slovník. Praha: Svoboda, 1995. Tem. sk. 09/1, 25-025-95. ISBN. 80-205-0478-8..
 • JOHN, E. Einführung in die Ästehetik. Leipzig 1978..
 • Koukolík, F.. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování, Praha : Karolinum, 2003.
 • Morpurgo-Tagliabue, Q.. Současná estetika. Praha : Odeon, 1985.
 • Perniola, M.. Estetika 20. století. Praha : Karolinum, 2001.
 • Stibral, K.. Darwin a estetika, Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2006.
 • Zuska, V. Estetika - úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní