Předmět: Poetiky novověku

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Poetiky novověku
Kód předmětu KFL/PNO
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Exner Milan, doc. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Zvláštnosti vrcholné renesance: emblematika a ikonologie. Vznik opery 2. Francouzské poetiky 16. století: du Bellay, de Baif, Pelletiers du Mans, Ronsard, Montaigne, de Malherbe 3. Autorské poetiky francouzského klasicismu; Chapelain, Rapin, Corneille, Racin, Boileau. Kánon klasicismu 4. Proměny pohledu na umění v 16. století: Patrizi, Bruno, Zabarella, Galilei 5. Manýrismus: věroučně neortodoxní poetiky; Vasari, Peregrini, Gracian, Tesauro 6. Baroko: věroučně ortodoxní poetiky; Charon, de Chambray; české katolické prostředí 7. Drama a divadlo 18. století ve Francii a Anglii 8. Francouzská literární estetika 18. století; Batteaux, Dubos, Voltaire, Diderot, Rousseau 9. Anglická literární estetika 18. století; Sidney, Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley 10. Anglická vkusová škola a estetika vznešeného: Shaftesbury, Addison Harris, Burke, Brown, Beattie, Twining 11. Německá literární estetika 18. století; Wolff, Baumgarten, Gottsched, Breitinger, Mendelssohn, Lessing 12. Kantova literární estetika nevyhovuje nárokům moderního umění 13. Romantická revize literárnosti: počátek moderny 14. Rezerva, zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
Kurs seznamuje s názory na umělecké dílo od renesance po dobu Kantovu. Dveře k modernímu pojetí ale otvírá až romantismus, zdůrazňující ty rysy literatury, které ji odlišují od výtvarné mimese a v náznacích se objevují už v manýristickém konceptu poezie a v romanopisectví 18. století.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

účast na přednáškách doložená zápisky
Doporučená literatura
  • Hlobil, Tomáš. Jazyk, poezie a teorie nápodoby, Olomouc: Universita Palackého, 2001.
  • Hrbata, Zdeněk et Procházka, Martin. Romantismus a romantismy, Praha : Karolinum, 2005.
  • Tatarkiewicz, Wladyslav. Estetika novoveku, Bratislava : Tatran, 1989.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní