Předmět: Philosophy of Humanities

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Philosophy of Humanities
Kód předmětu KFL/POH-E
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Umlauf Václav, MTh. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Myth as Primary Source of Knowledge " Karl Jaspers on myth; Old Testament and Genesis; Paul Ricer and philosophical interpretation of myth 2. Birth of Philosophical Thinking " Karl Jaspers on philosophy; Parmenides; Vernant on origin of Greek political and philosophical thought 3. Origins of Modernity " Theories of Social Contract, acceleration of time-perception since French revolution 4. Contemporary Crisis of Education and Culture " Hannah Arendt and crisis of culture and education 5. Political Freedom and Authority in Western Civilization " Hannah Arendt on political freedom and authority 6. Problem of Collective Memory and Remembering " Historical memory and forgetting, distortion and manipulation 7. Influence of the Mass Media on Modern Society " Media in the age of globalization

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
This course provides a framework for the exploration of Western culture within a global context, emphasizing a humanistic approach to sociology, religion, philosophy. The course explores selected challenges to traditional pictures of human nature, social relationships, and political legitimacy which shaped western culture up until the present. Students will develop the skills necessary to evaluate basic concepts of Western culture and philosophy.

Předpoklady
Written assignment: It checks the student's ability to apply his or her knowledge and understanding to a particular problem within the selected text and convey it in an appropiate form. Oral examination: The student will deal with an assigned topic within a single discipline of his or her choice using the concepts and arguments from the prescribed literature. The student has to achieve sufficient results in both parts of the exam to be successful. Lecturer and tutor of the course MTh. Václav Umlauf, PhD., see his profile on TUL-website. Meetings and lecturing Every second Thursday (odd week), 14:20 - 16:00, start 27. 10. 2015 TUL building S (Sokolská 113/8, Liberec I-Staré Město [map]), 5th floor, room S 615 Consultation hours Every Monday, 10:30 - 12:30, location, see above.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • Arendt, Hannah. Between Past and Future: Six exercises in political thought.
  • Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil.
  • Arendt, Hannah. The Human Condition (1958).
  • Edward S. Herman; Noam Chomsky. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (2002)..
  • Epstein, Edward Jay. Between Fact and Fiction: The Problem of Journalism (1975).
  • Jaspers, Karl. Philosophy is for everyman: A short course in philosophical thinking (1969).
  • Ricoeur, Paul. Memory, History, Forgetting (2000).


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní