Předmět: Selected Issues of Sociology and Cultural Anthropology

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Selected Issues of Sociology and Cultural Anthropology
Kód předmětu KFL/SLS-E
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hrabáková Luďka, PhDr. Ph.D.
  • Jetmarová Jana, PhDr. Ph.D.
  • Václavíková Lenka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Culture and society 2. Socialization 3. Gender and identity 4. Postcolonial condition 5. Race and ethnicity 6. Education and society 7. Religion and modern society

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
The course will introduce students to contemporary debates on selected topics of both cultural and social anthropology and sociology. Some key concepts like socialization, culture and gender will be explored. Thus the course will be oriented trans-, or inter-disciplinary.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Students should regularly attend all lessons. Maximum two absences will be tolerated. Student should write an essay about chosen topic. Student should present a defend his/her essay during short interview with tutor.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní