Předmět: Teorie subjektivity

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Teorie subjektivity
Kód předmětu KFL/TES
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Bartoš Vít, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem cvičení z Teorie subjektivity je na základě interpretace klasických textů pochopit ústřední otázky týkající se charakteru lidské mysli a subjektivity. Systematicky jde o tyto problémy: 1) Ontologie jáství (odlišnost od těla, empirické a transcendentální jáství) 2) Ontologicko-epistemický postulát primátu evidence první osoby; problém sebevědomí 3) Zvláštnosti mentálních stavů a procesů; problém intencionality, qualií, vědomí a sebevědomí 4) Identity osoby v čase 5) Odlišnosti lidského intelektu od artificiální inteligence 6) Nutné souvislosti mysli s tělem a externím světem

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Teorie subjektivity má za cíl seznámit posluchače s fundamentálními problémy vztahu lidského vědomí a fyzikálního (materiálního) světa, ve kterém toto vědomí působí. Soustředíme se na otázky typu: ontologického statutu vědomí (je vědomí fyzikální proces, nebo něco jiného?); biologického původu a funkce vědomí i sebevědomí; subjektivity prožívání; identity osoby v čase; možnosti umělých vědomí (inteligence) a jejich vztahu k biologickým vědomím (lidským a živočišným) ad. Cvíčení probíhají formou analýzy a diskuze klasických textů k uvedené problematice.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

účast na cvičení, konzultace k seminární práci, závěrečná seminární práce (rozsah 6-7 normostran)
Doporučená literatura
 • Burge, T. Individualismus a sebepoznání. in: Filosofický časopis 3 (2002). str. 513-527. ISBN 0015-1831..
 • Davidson, D. Subjektivita, intersubjektivita, objektivita. Praha: Filosofia, 2004. str. 17-113. ISBN 80-7007-190-7..
 • Dennett, D. C. Druhy myslí..
 • Descartes, R. Meditace o první filosofi. Praha: Oikúmené, 2001. ISBN 80-7298-036-X..
 • Giulio Tononi. Pouť od mozku k duši.
 • HUME, D. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0521-0..
 • Humphrey, N. Prach duše..
 • Ingram, J. Divadlo mysli..
 • Kant, I. Kritika čistého rozumu. Praha: Oikúmené, 2001. ISBN 80-7298-035-1..
 • LEIBNIZ, G. W. Monadologie a jiné práce. Praha: Svoboda, 1982. ISBN 25-092-82..
 • LOCKE, J. Esej o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1984. ISBN 25-051-84..
 • Locke, J. O identitě a různosti, in: Filosofický časopis 1 (2005), str. 125-143. ISBN 0015-1831..
 • Michael S. Gazzaniga. Kdo to tady řídí?.
 • Perry, J. Frege o demonstratívach. in: Ogranon F 12 (2005). No. 4. str. 407-428..
 • Searle, J. Mysl, mozek a věda..
 • V. S. Ramachandran. Mozek a jeho tajemství..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -