Předmět: Kurz cykloturistiky

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Kurz cykloturistiky
Kód předmětu KTV/KCT
Organizační forma výuky Kurz
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Antoš Radim, Mgr.
Obsah předmětu
Studenti v průběhu 5denního kurzu absolvují cyklojízdy do různých destinací. Půjde o výjezdy na zpevněných silnicích i v terénu (osvojení techniky výjezdů, sjezdů a řazení). Součástí kurzu je i návštěva singl treku. Studenti se seznámí s pravidly bezpečnosti při jízdě ve skupině a se servisem jízdního kola.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na osvojení techniky jízdy na kole na zpevněných cestách i v terénu a osvojení dovedností k údržbě jízdního kola. Studenti se seznámí se zásadami přípravy a vedení dlouhodobé cyklistické akce, zásadami jízdy ve skupině na silnici i v terénu.
Student získá odborné kompetence pro vedení cyklistické skupiny..
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní absolvování celého kurzu v plném rozsahu.
Doporučená literatura
 • CIHLÁŘ, J., HAMOUZ, M., MALÍŘ, J. Cyklistika pro každého. Praha: Olympia, 1991.. &, &.
 • HAYMANN, F., STANCIU, U. Jak dokonale zvládnout horské kolo. 2009. ISBN 978-80-247-2775-.
 • LANDA, P. LIŠKOVÁ, J. Rekreační cyklistika: výběr kola, technika jízdy, děti a kolo.. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0726-8.
 • MALÍŘ, J., LANG, L. Cykloturistika (Učební texty pro cvičitele turistiky). Praha: KČT. 1996..
 • NĚMCOVÁ, M.. Škola jízdy na kole.. Praha: Knižní klub, 2011. ISBN 978-80-242-2390-2.
 • NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000..
 • PEHLE, T. Cyklistika: lexikon: typy kol, výbava a technologie, výlety.. Čestlice, 2008. ISBN 978-80-7234-858-9.
 • SOULEK, I., MARTINEK, K. Cyklistika: horská, silniční, rekreační, výkonnostní.. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-951-9.
 • ŠAFRÁNEK, J. Kolo pro děti i jejich rodiče. Praha: Portál, 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní