Předmět: Kurs snowboardingu

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Kurs snowboardingu
Kód předmětu KTV/KSB
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tento předmět je uskutečněn formou kurzu. 1. Základy snowboardingu 2. Základní smýkaný oblouk 3. Smýkaný obklouk s odlehčení vzhůru 4. Nácvik řezaného oblouku 5. Řezaný oblouk 6. Alpine skok a terénní nerovnosti 7. Závod ve slalomu

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na nácvik a zdokonalení techniky jízdy na snowboardu. Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé snowboardisty. Nutná je přihláška přes web KTV a zaplacení zálohy.
Student bude schopen správného technického provedení jízdy na snowboardu a splitboardu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

- účast na kurzu v plném rozsahu
Doporučená literatura
  • BINTER, L. Snowboarding. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3981-6.
  • DVOŘÁK, D. Snowboarding: metodika výuky.. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5053-8.
  • PALA, J., FILOVÁ, I. Hory a sníh: techniky pohybu v zimních horách. Praha: Epocha, 2010. ISBN 978-80-7425-029-3.
  • PÍSAŘÍK, V. Prknem dolů.. 2015. ISBN 978-80-905516-1-9.
  • RENDEKOVÁ, V. Základy první pomoci.. 2001. ISBN 80-7083-860-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní