Předmět: Kurz vodních sportů

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu Kurz vodních sportů
Kód předmětu KTV/KVS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz zaměřen na základy jízdy a základní triky: 1. wakeboarding 2. vodní lyžování 3. windsurfing 4. windsurfing 2 5. paddleboarding

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 55 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na osvojení teoretických a praktických poznatků z oblasti pohybových aktivit v přírodě s důrazem na netradiční vodní sporty.
Student bude schopen správného technického provedení jízdy na wakeboardu, windsurfu, vodních lyžích a paddleboardu.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta

Aktivní absolvování celého kurzu v plném rozsahu.
Doporučená literatura
  • MARTINEC, J., PYROCHTA, P., MOTTL, J. Netradiční vodní sporty. Liberec : TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-118-4.
  • MCMANNERS, H. Vodní sporty: průvodce pro mladé vodáky.. Praha: Ikar, 1997. ISBN 80-7202-175-3.
  • NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-391-9. &, &.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní