Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Ekonomická fakulta (FE)
Studijní program Business Administration (B0413A050007)
Studijní obor / Specializace Economics Management of Services (B0413A050007EMS/50 - 2019)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Chvojková Martina
E-mail: martina.chvojkova@tul.cz
Telefon: +420485352418
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolventi získají dovednosti a znalosti pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nižších i středních úrovních řízení podniku a dalších institucích.
Specifické požadavky pro přijetí nespecifikováno
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy nespecifikováno
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady nespecifikováno
Garant oboru / specializace Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KCJ/A1AH Jazyk I - Angličtina 1 Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní KPE/NP Nauka o podniku Čeština 6  
A Povinný 1 Zimní KEK/MI1 Mikroekonomie I Čeština 6  
A Povinný 1 Zimní KPE/ZAP1 Základy práva I Čeština Angličtina 3  
A Povinný 1 Zimní KIN/IN1 Informatika I Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní KMA/MA1-E Matematika I Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/F2AH Jazyk II - Francouzština 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/S2AH Jazyk II - Španělština 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/N2AH Jazyk II - Němčina 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/NZ1H Jazyk II - Němčina 1 (začátečníci) Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/R2AH Jazyk II - Ruština 1 Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KEK/MA1 Makroekonomie I Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KCJ/A1BH Jazyk I - Angličtina 2 Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KPE/EPS Ekonomika a podnikání ve službách Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KMA/MA2-E Matematika II Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KIN/IN2 Informatika II Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/N2BH Jazyk II - Němčina 2 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/NZ2H Jazyk II - Němčina 2 začátečníci Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/R2BH Jazyk II - Ruština 2 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/F2BH Jazyk II - Francouzština 2 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/S2BH Jazyk II - Španělština 2 Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KMG/MK Marketing Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KPE/UM Úvod do managementu Čeština Angličtina 4  
A Povinný 2 Zimní KFÚ/UC1 Účetnictví I Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KCJ/A1CH Jazyk I - Angličtina 3 Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KFÚ/EVS Ekonomika služeb veřejného sektoru Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KSY/STA1 Statistika I Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/N2CH Jazyk II - Němčina 3 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/ZPO Základy pojišťovnictví Čeština Angličtina 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/F2CH Jazyk II - Francouzština 3 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/FPM Finanční a pojistná matematika Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KFL/ZS-E Základy sociologie Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/R2CH Jazyk II - Ruština 3 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/NZ3H Jazyk II - Němčina 3 začátečníci Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/S2CH Jazyk II - Španělština 3 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPE/ROD Rodinné podnikání Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPE/HG Hospodářská geografie Čeština 3  
C Volitelný 2 Zimní KCJ/NE1A Němčina s certifikátem I Čeština 3  
C Volitelný 2 Zimní KTV/TV1-E Tělesná výchova 1 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KFÚ/VYS Vybrané finanční služby Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KFÚ/UC2 Účetnictví II Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KSY/STA2 Statistika II Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KMG/MS Marketing služeb Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KCJ/A1DH Jazyk I - Angličtina 4 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/NZ4H Jazyk II - Němčina 4 začátečníci Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/N2DH Jazyk II - Němčina 4 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/PEE Podnikatelská etika v Evropském kontextu Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KSY/POS Pojištění osob Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/F2DH Jazyk II - Francouzština 4 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/R2DH Jazyk II - Ruština 4 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KCJ/S2DH Jazyk II - Španělština 4 Čeština 3  
C Volitelný 2 Letní KTV/TV2-E Tělesná výchova 2 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 2 Letní KIN/RZD Rozhodování na základě dat Čeština 4  
C Volitelný 2 Letní KCJ/NE1B Němčina s certifikátem I Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní KFÚ/FPD Finance podniku a daně Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KPE/PMS Řízená praxe Čeština 8  
A Povinný 3 Zimní KMG/SM Strategický marketing Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní KCJ/A1EH Jazyk I - Angličtina 5 Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní KPE/ZAP2 Základy práva II Čeština Angličtina 3  
A Povinný 3 Zimní KFÚ/UVS Účetnictví vybraných subjektů poskytujících služby Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní KPE/B1MS Bakalářská práce 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KIN/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Zimní KEK/B1MS Bakalářská práce 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KSY/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMG/B1MS Bakalářská práce 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KEK/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Zimní KFÚ/B1MS Bakalářská práce 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KSY/POMA Pojištění majetku Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní KIN/B1MS Bakalářská práce 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KFÚ/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMG/MKO Marketingová komunikace Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KPE/SP Sociální podnikání Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KSY/B1MS Bakalářská práce 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMG/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Zimní KPE/POT Práce s odborným textem Čeština 1  
C Volitelný 3 Zimní KCJ/NE1C Němčina s certifikátem I Čeština 3  
C Volitelný 3 Zimní KCJ/NFP1 Němčina pro firemní prostředí I Čeština 3  
C Volitelný 3 Zimní KCJ/SFP1 Španělština pro firemní prostředí I Čeština 3  
A Povinný 3 Letní KPE/PM Personální management Čeština Angličtina 4  
A Povinný 3 Letní KPE/MSPO Malé a střední podnikání Čeština Angličtina 4  
A Povinný 3 Letní KPE/MSSZ Státní závěrečná zkouška  (*) Čeština 0  
A Povinný 3 Letní KCJ/A1FH Jazyk I - Angličtina 6 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní KMG/B2MS Bakalářská práce II Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KEK/B2MS Bakalářská práce II Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KIN/B2MS Bakalářská práce II Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KMG/SCH Spotřebitelské chování Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní KFÚ/B2MS Bakalářská práce II Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KPE/B2MS Bakalářská práce II Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KPE/RM Retail management Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KSY/B2MS Bakalářská práce II Čeština 4  
C Volitelný 3 Letní KCJ/SFP2 Španělština pro firemní prostředí II Čeština 3  
C Volitelný 3 Letní KPE/NLS1 Navrhování logistických systémů v prostředí MS Excel Čeština 2  
C Volitelný 3 Letní KCJ/NFP2 Němčina pro firemní prostředí II Čeština 3  
C Volitelný 3 Letní KCJ/NE1D Němčina s certifikátem I Čeština 3  
C Volitelný 3 Letní KCJ/AK Angličtina komunikativně Čeština 3  
C Volitelný - - KMG/PSZ Pracovní stáž v zahraničí Čeština 10  
C Volitelný - Letní KIN/ZUI Základy umělé inteligence Čeština 4