Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Geografické obory

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BP1 Bakalářská práce
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1M Bakalářská práce
DFP/BP1M Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/GFG GIS ve fyzické geografii
KAP/GFG GIS ve fyzické geografii Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/GHG GIS v humánní geografii
KAP/GHG GIS v humánní geografii Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/GIV Geoinformatika ve vzdělávání
KAP/GIV Geoinformatika ve vzdělávání Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/GMK GIS v managementu krajiny
KAP/GMK GIS v managementu krajiny Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/KGT Kartografické a geoinformační technologi
KAP/KGT Kartografické a geoinformační technologi Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/KGV Kartografické a geoinformační vzdělávání
KAP/KGV Kartografické a geoinformační vzdělávání Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/TGE Terénní geografická expedice
KAP/TGE Terénní geografická expedice Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/TGEN Terénní geografická expedice
KAP/TGEN Terénní geografická expedice Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/WKA Webová kartografie
KAP/WKA Webová kartografie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/WKAN Webová kartografie
KAP/WKAN Webová kartografie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAP/ZGIS Základy geoinformatiky a GIS
KAP/ZGIS Základy geoinformatiky a GIS Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/RE Regionální ekonomie
KEK/RE Regionální ekonomie Letní Čeština 5  
KGE/AG3N Aplikovaná geografie 3
KGE/AG3N Aplikovaná geografie 3 Letní Čeština 4  
KGE/CBC-E Přeshraniční spolupráce v EU
KGE/CBC-E Přeshraniční spolupráce v EU Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/CGA-E Czech Republic Geographical Aspects
KGE/CGA-E Czech Republic Geographical Aspects Zimní a letní Čeština 5  
KGE/FGE Fyzická geografie ve vzdělávání
KGE/FGE Fyzická geografie ve vzdělávání Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/FGR Fyzickogeografická regionalizace
KGE/FGR Fyzickogeografická regionalizace Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/FG2N Fyzická geografie 2
KGE/FG2N Fyzická geografie 2 Letní Čeština 3  
KGE/FG3N Fyzická geografie 3
KGE/FG3N Fyzická geografie 3 Zimní Čeština 4  
KGE/GCR Geografie cestovního ruchu a rekreace
KGE/GCR Geografie cestovního ruchu a rekreace Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GKU Geografické kurikulum
KGE/GKU Geografické kurikulum Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GMS Geografické myšlení a projekty
KGE/GMS Geografické myšlení a projekty Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GNA Geografie náboženství
KGE/GNA Geografie náboženství Letní Čeština 4  
KGE/GPR Geografická cvičení a projekty
KGE/GPR Geografická cvičení a projekty Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/GRL Globální, regionální a lokální témata
KGE/GRL Globální, regionální a lokální témata Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/HG Hospodářská geografie
KGE/HG Hospodářská geografie Zimní Čeština 3  
KGE/HGE Humánní geografie ve vzdělávání
KGE/HGE Humánní geografie ve vzdělávání Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/HG2 Humánní geografie 2
KGE/HG2 Humánní geografie 2 Letní Čeština 3  
KGE/HKG Humanistická a kulturní geografie
KGE/HKG Humanistická a kulturní geografie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ICR-E Introduction to Czech Republic geography
KGE/ICR-E Introduction to Czech Republic geography Zimní a letní Čeština 5  
KGE/ITG-E Geografie - úvodní pojmy
KGE/ITG-E Geografie - úvodní pojmy Zimní Čeština 5  
KGE/IVG Inovace v geografickém vzdělávání
KGE/IVG Inovace v geografickém vzdělávání Zimní Čeština 2  
KGE/IVGN Inovace v geografickém vzdělávání
KGE/IVGN Inovace v geografickém vzdělávání Zimní Čeština 5  
KGE/KATA Kartografie a topografie
KGE/KATA Kartografie a topografie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/KATN Kartografie a topografie
KGE/KATN Kartografie a topografie Zimní Čeština 5  
KGE/KEK Krajinná ekologie
KGE/KEK Krajinná ekologie Zimní Čeština 3  
KGE/LENE Liberecko a Euroregion Nisa
KGE/LENE Liberecko a Euroregion Nisa Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/MST Místo
KGE/MST Místo Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/NISA Liberecko a Euroregion Nisa
KGE/NISA Liberecko a Euroregion Nisa Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ORG Odborná rozprava z geografie
KGE/ORG Odborná rozprava z geografie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/PAT Práce s anglickým geografickým textem
KGE/PAT Práce s anglickým geografickým textem Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/PG Politická geografie
KGE/PG Politická geografie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/PGC-E Fyzická geografie České Republiky
KGE/PGC-E Fyzická geografie České Republiky Zimní Čeština 5  
KGE/PGM-E Politická geografie Středního Východu
KGE/PGM-E Politická geografie Středního Východu Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/PGN Politická geografie
KGE/PGN Politická geografie Letní Čeština 4  
KGE/PHG Praktická humánní geografie
KGE/PHG Praktická humánní geografie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/PORN Přírodní ohrožení a rizika
KGE/PORN Přírodní ohrožení a rizika Letní Čeština 3  
KGE/PRP Přeshraniční spolupráce a reg.polit. EU
KGE/PRP Přeshraniční spolupráce a reg.polit. EU Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/RGC Regionální geografie České republiky
KGE/RGC Regionální geografie České republiky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/RGCR Regionální geografie ČR ve vzdělávání
KGE/RGCR Regionální geografie ČR ve vzdělávání Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/RGR Regionální rozvoj
KGE/RGR Regionální rozvoj Letní Čeština 6  
KGE/RGV Regionální geografie velkých svět. obl.
KGE/RGV Regionální geografie velkých svět. obl. Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/TGP Terénní geografický projekt
KGE/TGP Terénní geografický projekt Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/TKA Tematická kartografie
KGE/TKA Tematická kartografie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/TPK Terénní praktikum
KGE/TPK Terénní praktikum Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/TPKN Terénní praktikum
KGE/TPKN Terénní praktikum Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/TPRE Terénní praktikum
KGE/TPRE Terénní praktikum Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/TVU Terénní výuka pro učitele
KGE/TVU Terénní výuka pro učitele Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/UDG Úvod do oborové didaktiky geografie
KGE/UDG Úvod do oborové didaktiky geografie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/USG Úvod do studia geografie a planety Země
KGE/USG Úvod do studia geografie a planety Země Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/USGN Úvod do studia geografie
KGE/USGN Úvod do studia geografie Zimní Čeština 3  
KGE/UZP Územní plánování
KGE/UZP Územní plánování Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/VGV Vedení geografické výuky
KGE/VGV Vedení geografické výuky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZEMK Zeměpis ve vlastivědě
KGE/ZEMK Zeměpis ve vlastivědě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZEMP Zeměpis ve vlastivědě
KGE/ZEMP Zeměpis ve vlastivědě Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZKAR Základy kartografie
KGE/ZKAR Základy kartografie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZRG Základy regionální geografie
KGE/ZRG Základy regionální geografie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGE/ZRGA Základy regionální geografie
KGE/ZRGA Základy regionální geografie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/GLP Globální problémy
KCH/GLP Globální problémy Letní Čeština 2  
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům