Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAR/PA Profesionální angličtina
KAR/PA Profesionální angličtina Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEZ/TZAB Technická zařízení budov
KEZ/TZAB Technická zařízení budov Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KF1 Konstrukce a forma 1
KNK/KF1 Konstrukce a forma 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KF2 Konstrukce a forma 2
KNK/KF2 Konstrukce a forma 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KK1 Kovové a dřevěné konstrukce 1
KNK/KK1 Kovové a dřevěné konstrukce 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/KK2 Kovové a dřevěné konstrukce 2
KNK/KK2 Kovové a dřevěné konstrukce 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PA1 Profesionální angličtina 1
KNK/PA1 Profesionální angličtina 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PA2 Profesionální angličtina 2
KNK/PA2 Profesionální angličtina 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/SZ Státní zkouška z nosných konstrukcí
KNK/SZ Státní zkouška z nosných konstrukcí Zimní a letní Čeština 0