Předmět: Státní zkouška z dějin umění a architektury

« Zpět
Název předmětu Státní zkouška z dějin umění a architektury
Kód předmětu KDA/SZ
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Stolín Jan, doc. M.A.
  • Nábělek Kamil, Mgr. Ph.D.
  • Srp Karel, PhDr. Ph.D.
  • Hojda Ondřej, Mgr. Ph.D.
  • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
  • Kratochvíl Petr, prof. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Státní zkouška má sestává ze tří částí. Hlavní tvoří interpretace textu architekta. Druhou část tvoří diskuse nad některými ze zvolených deseti monografií o architektech, architektonických směrech či obdobích v rozsahu celé její historie. Třetí část tvoří stanovená témata z dějin architektury. První část je rozhodující, protože má prokázat schopnost samostatného rozvinutí nalezeného problému v teoretickém textu a schopnost nalézt varianty jeho řešení. Další dvě části slouží pouze k upřesnění klasifikace. Kandidát má možnost v řadě konzultací - především k první části - navázat jednak na své předchozí kratší seminární práce a jednak se může po dohodě zaměřit na témata pro něho zcela nová, v souladu s jeho speciálním zaměřením a zájmem kupř. s ohledem na diplomovou práci.

Studijní aktivity a metody výuky
Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Příprava na zkoušku - 1 hodina za semestr
Výstupy z učení
Státní zkouška se sestává ze tří částí. Hlavní tvoří interpretace textu architekta. Druhou část tvoří diskuse nad některými ze zvolených deseti monografií o architektech, architektonických směrech či obdobích v rozsahu celé její historie. Třetí část tvoří stanovená témata z dějin architektury. První část je rozhodující, protože má prokázat schopnost samostatného rozvinutí nalezeného problému v teoretickém textu a schopnost nalézt varianty jeho řešení. Další dvě části slouží pouze k upřesnění klasifikace. Kandidát má možnost v řadě konzultací - především k první části - navázat jednak na své předchozí kratší seminární práce a jednak se může po dohodě zaměřit na témata pro něho zcela nová, v souladu s jeho speciálním zaměřením a zájmem kupř. s ohledem na diplomovou práci.
Získat schopnost samostatného zpracování rozsáhlejšího tématu z teorie architektury.
Předpoklady
Žádné
KDA/NTVU1 a zároveň KDA/VSA1 a zároveň KDA/NTVU2 a zároveň KDA/VSA2

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Doporučená literatura
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997.
  • Tostrup, E. Architecture and Rhetoric. Text and Design in Architectural Competitions. London, 1999.
  • Wieke, T. Rétorika v praxi. Dobřejovice, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -