Předmět: Kondiční programy

« Zpět
Název předmětu Kondiční programy
Kód předmětu KTV/KOP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod do problematiky. Zdravý životní styl, pohybová aktivnost, pohybový režim. Charakteristika kondičních programů. Propagačně motivační programy. Kondiční programy. Cooperův program. Tvorba kondičních programů. Optimalizace tělesné hmotnosti. Testování výkonnosti sportovce - motorické testy.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vlivu kondičních cvičení na výkonnost a zdraví lidského organismu. V průběhu přednášek budou probrána základní témata z teorie tréninku , zdravotního cvičení a testování výkonnosti sportovce. Student se dozví jak rozvíjet koordinační schopnosti, svalovou sílu, hmotu a vytrvalost, jaké jsou zásady při tvorbě tréninkových plánů a jakým způsobem cvičení přispívá ke zdravému životnímu stylu a optimalizaci tělesné hmotnosti.
Student bude schopen vytvořit cvičební program pro děti rozvíjející kondici.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

účast na cvičeních, seminární práce
Doporučená literatura
 • DOVALIL, J. a CHOUTKOVÁ, B. Abeceda tréninku chlapců a dívek. Praha : Olympia, 1988..
 • DOVALIL, J. Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. Praha : Karolinum, 1992..
 • CHOUTKA, M. a DOVALIL, J. Sportovní trénink. 2. vyd. Praha : Olympia, 1991..
 • KRIŠTOFIČ, J. Kondiční trénink. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2197-2..
 • MĚKOTA, K. a BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. 1.vyd. Praha : SPN, 1983..
 • ŠTILEC, M. aj. Sportovní příprava mládeže. Praha : SPN, 1989..
 • TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha: RE-FIT, 1994. 60 s..
 • TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: ARSCI, 1999. 268 s. ISBN 80-86078-00-0..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -