Předmět: Kurz skialpinismu

« Zpět
Název předmětu Kurz skialpinismu
Kód předmětu KTV/KSA
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti v průběhu kurzu absolvují celodenní túry na skialpinistických lyžích v horském prostředí. Převážně se bude jednat o ski-touringové pojetí tohoto odvětví. Účastníci kurzu se seznámí se základním pohybem na skialpinistických lyžích, získají informace o lavinách a lavinovém nebezpečí; o činnostech po zasažení lavinou; o práci s lavinovými vyhledávači; o první pomoci při horských túrách. Součástí jsou teoretické informace o subjektivním a objektivním nebezpečí, vhodné výstroji a výzbroji atd. Kurz probíhá dle sněhových podmínek pobytovou, nebo dojížděcí formou.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Účastníci kurzu se seznámí se základním pohybem na skialpinistických lyžích a získají teoretické informace související s pobytem v zimním prostředí.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta. Student kontrolovaně, plynule a bezpečně sjede sjezdovku červené obtížnosti na sjezdových lyžích.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na kurzu v plném rozsahu. Zájem o problematiku. Dovednosti ve sjezdovém lyžování (student kontrolovaně, plynule a bezpečně sjede sjezdovku červené obtížnosti). Chůze na skialpinistických lyžích po dobu 4 hod. s průměrnou rychlostí 4 km/hod. Účast na závěrečných závodech.
Doporučená literatura
  • DRAHOŇOVSKÝ, R., NOVÁK, O. Lyžování: metodika výuky sjezdového lyžování. Špindlerův Mlýn: Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol., 2011.
  • POHL, W. a SCHELLHAMMER, CH. Skialpinismus a skitouring. Altimax, 2005.. ISBN 80-86743-09-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní