Předmět: Sportovní masáž

« Zpět
Název předmětu Sportovní masáž
Kód předmětu KTV/MAS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Teorie: 1. Historie masáže. 2. Druhy masáže. 3. Účinky masáže na lidský organismus. 4. Indikace a kontraindikace masáže. 5. Masážní prostředky. 6. Hygiena masáže. 7. Systém masérských hmatů. Praxe: 1. Základní masérské hmaty. 2. Masáž zad a šíje. 3. Masáž hrudníku. 4. Masáž břicha. 5. Masáž zadní strany dolní končetiny. 6. Masáž přední strany dolní končetiny. 7. Masáž horní končetiny.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznámí studenty s teorií i základní technikou sportovní masáže.
Student se naučí základní dovednosti sportovního maséra.
Předpoklady
základní orientace v anatomii člověka (svaly)
KBE/ANA1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Zápočtové požadavky: Účast na výuce (80% docházka), test teoretických znalostí, ukázka praktických dovedností.
Doporučená literatura
  • HOŠKOVÁ ,B. Masáž ve sportu.Praha:Olympia, 2000.
  • Kvapilík, J. Sportovní masáž pro každého. Praha, 1985.
  • RIEGEROVÁ, J. Rekondiční a sportovní masáže. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1661-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní