Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta umění a architektury (FA)
Studijní program Design (N8208)
Studijní obor / Specializace Design prostředí (8206T123/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr umění (6)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kirchner Blanka, MgA. Ph.D.
E-mail: blanka.kirchner@tul.cz
Telefon: +420 777 224 259
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent je tvůrčí osobnost s managerskými schopnostmi, která může vést tým. Důležitým bodem jeho práce je propojení společenských, kulturních a technických aspektů, které vede k optimálnímu řešení daných úkolů a jejich specifických problémů.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, úspěšné složení talentové zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/vnitrni-predpisy-tul" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent je tvůrčí osobnost s managerskými schopnostmi, která může vést tým. Důležitým bodem jeho práce je propojení společenských, kulturních a technických aspektů, které vede k optimálnímu řešení daných úkolů a jejich specifických problémů.
Garant oboru / specializace Stolín Jan, doc. M.A.
1. ročník 2. ročník
Zimní Letní Zimní Letní
KUM/DO1 (2)
KUM/AM1 (18)
KUM/AT1 (2)
KUM/KTP (2)
KUM/FU1 (2)
KUM/MA1 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2
KNK/KF1 (2)
KDA/PP (2)
KUM/AM2 (18)
KUM/MA2 (2)
KUM/KS1 (2)
KUM/DO2 (2)
KUM/FU2 (2)
KUM/AT2 (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2
KNK/KF2 (2)
KDA/DA8 (1)
KDA/POEN (2)
KUR/PR1 (2)
KUM/SVD (2)
KUM/DO3 (2)
KUM/AM3 (18)
KDA/DMD (2)
KUM/FU3 (2)
KUM/KS2 (2)
KUM/GP (2)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 28
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 2.
KUM/DP (30)
KDA/SZ (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 30
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 120 kreditů