Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta umění a architektury (FA)
Studijní program Design (N8208)
Studijní obor / Specializace Design prostředí (8206T123/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr umění (6)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kirchner Blanka, MgA. Ph.D.
E-mail: blanka.kirchner@tul.cz
Telefon: +420 777 224 259
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent je tvůrčí osobnost s managerskými schopnostmi, která může vést tým. Důležitým bodem jeho práce je propojení společenských, kulturních a technických aspektů, které vede k optimálnímu řešení daných úkolů a jejich specifických problémů.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, úspěšné složení talentové zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/vnitrni-predpisy-tul" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent je tvůrčí osobnost s managerskými schopnostmi, která může vést tým. Důležitým bodem jeho práce je propojení společenských, kulturních a technických aspektů, které vede k optimálnímu řešení daných úkolů a jejich specifických problémů.
Garant oboru / specializace Stolín Jan, doc. M.A.

Složení segmentů (bloky a jejich předměty):

Zkratka
FA-VU-n
Název segmentu
FA-VU-N - Výtvarné umění
Název bloku
FA VU Povinné předměty
Statut
Povinný
Min. kreditů
114
Max. kreditů
-
Min. předmětů
20
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KUM/FU1 Filozofie a umění 1 2 Zk 2+0+0 1 Zimní  
KUM/KTP Kritická teorie a praxe 2 Zk 2+2+0 1 Zimní  
KUM/AT1 Audiovizuální technika 1 2 Klz 0+2+0 1 Zimní  
KUM/DO1 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1 2 Klz 2+0+0 1 Zimní  
KUM/AM1 Atelier 1 18 Zk+ 18+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/MA1 Management 1 2 Klz 2+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/DO2 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 2 2 Klz 2+0+0 1 Letní  
KUM/AM2 Atelier 2 18 Zk+ 18+0+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/MA2 Management 2 2 Klz 2+0+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/AT2 Audiovizuální technika 2 2 Klz 0+2+0 1 Letní  
KUM/FU2 Filozofie a umění 2 2 Zk 2+0+0 1 Letní  
KUM/KS1 Kritický seminář 1 2 Klz 2+2+0 1 Letní  
KUM/GP Galerijní praxe 2 Zk+ 2+0+0 2 Zimní  
KUM/KS2 Kritický seminář 2 2 Klz 2+2+0 2 Zimní  
KDA/DMD Dějiny městského designu 2 Zk 2+0+0 2 Zimní  
KUM/FU3 Filozofie a umění 3 2 Zk 2+0+0 2 Zimní  
KUM/AM3 Atelier 3 18 Zk+ 18+0+0 2 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/DO3 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 3 2 Klz 2+0+0 2 Zimní  
KUM/DP Diplomová práce 30 Zp 0T+14T+0 2 Letní  
KDA/SZ Státní zkouška z dějin umění a architekt 0 Szv 0+0+0 2 Letní  
Název bloku
FA VU Volitelné předměty
Statut
Povinně volitelný
Min. kreditů
6
Max. kreditů
-
Min. předmětů
-
Kód předmětu Název předmětu Kredity Zakončení Rozsah hodin Doporučený ročník Doporučený semestr Dostupnost předmětu
KNK/KF1 Konstrukce a forma 1 2 Klz 2+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/PP Teorie a historie ochrany památek 2 Zk 2+0+0 1 Zimní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DA8 Moderní a současná architektura 1 Zk+ 0+0+2 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUR/PR1 Právo 1 2 Zk 2+0+0 1 Letní  
KNK/KF2 Konstrukce a forma 2 2 Klz 2+0+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/SVD Sociální a virtuální dimenze umění 2 Zp 2+0+0 1 Letní  
KDA/POEN Poetika výtvarného umění a architektury 2 Zk 1+1+0 1 Letní Předmět je nabízen přijíždějícím studentům