Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BP1 Bakalářská práce
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1M Bakalářská práce
DFP/BP1M Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFT/D42 Fyzikálněchemické modelování
DFT/D42 Fyzikálněchemické modelování Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
ITE/BPN Bakalářská práce
ITE/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
ITE/DPN Diplomová práce
ITE/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
ITE/PD1 Projekt k diplomové práci 1
ITE/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
ITE/PD2 Projekt k diplomové práci 2
ITE/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
ITE/PRN Projekt
ITE/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
KFY/BPN Bakalářská práce
KFY/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DPN Diplomová práce
KFY/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PDP Projekt k diplomové práci
KFY/PDP Projekt k diplomové práci Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD1 Projekt k diplomové práci 1
KFY/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD2 Projekt k diplomové práci 2
KFY/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PRN Projekt
KFY/PRN Projekt Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ACL Praktikum z anorganické chemie
KCH/ACL Praktikum z anorganické chemie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ACH Anorganická chemie
KCH/ACH Anorganická chemie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/AMP Analytické metody polymerních materiálů
KCH/AMP Analytické metody polymerních materiálů Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/ANA Analytická chemie
KCH/ANA Analytická chemie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ANL Praktikum z analytické chemie
KCH/ANL Praktikum z analytické chemie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BIC Biochemie
KCH/BIC Biochemie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BIL Praktikum z biochemie
KCH/BIL Praktikum z biochemie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BPN Bakalářská práce
KCH/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CCH Člověk a chemie
KCH/CCH Člověk a chemie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CPB Chemie polymerů a biopolymerů
KCH/CPB Chemie polymerů a biopolymerů Letní Čeština 6  
KCH/CPV Chemie přípravy vrstev
KCH/CPV Chemie přípravy vrstev Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CTE Chemická technologie
KCH/CTE Chemická technologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DPB Diplomová práce
KCH/DPB Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DPN Diplomová práce
KCH/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FCL Praktikum z fyzikální chemie
KCH/FCL Praktikum z fyzikální chemie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FCN Funkcionalizace nanomateriálů
KCH/FCN Funkcionalizace nanomateriálů Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FCH Fyzikální chemie
KCH/FCH Fyzikální chemie Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/GLP Globální problémy
KCH/GLP Globální problémy Letní Čeština 2  
KCH/HIC Historie chemie
KCH/HIC Historie chemie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHES Chemie
KCH/CHES Chemie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHI Chemická informatika
KCH/CHI Chemická informatika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHP Chemie povrchů a příprava tenkých vrstev
KCH/CHP Chemie povrchů a příprava tenkých vrstev Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHV Chemie výživy
KCH/CHV Chemie výživy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHZP Chemie životního prostředí
KCH/CHZP Chemie životního prostředí Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/INA Instrumentální analýza
KCH/INA Instrumentální analýza Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/KNA Kapitoly o nanostrukturách
KCH/KNA Kapitoly o nanostrukturách Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/LTE Laboratorní technika
KCH/LTE Laboratorní technika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MFC Modelování ve fyzikální chemii
KCH/MFC Modelování ve fyzikální chemii Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MMS Molekulární modelování a simulace
KCH/MMS Molekulární modelování a simulace Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MOP Motivační pokusy
KCH/MOP Motivační pokusy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/NCH Nanochemie
KCH/NCH Nanochemie Zimní Čeština, Angličtina 4  
KCH/OBC Obecná chemie
KCH/OBC Obecná chemie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OBCS Obecná chemie
KCH/OBCS Obecná chemie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OCL Praktikum z organické chemie
KCH/OCL Praktikum z organické chemie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OCH Organická chemie
KCH/OCH Organická chemie Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ORH Odborná rozprava z chemie
KCH/ORH Odborná rozprava z chemie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OVP Optické vlastnosti polovodičů
KCH/OVP Optické vlastnosti polovodičů Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD1 Projekt k diplomové práci 1
KCH/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD1B Projekt k diplomové práci 1
KCH/PD1B Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD2 Projekt k diplomové práci 2
KCH/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PNL Polymerní nosiče léčiv
KCH/PNL Polymerní nosiče léčiv Zimní Čeština, Angličtina 6  
KCH/PPN Příprava polovodičových nanostruktur
KCH/PPN Příprava polovodičových nanostruktur Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PRN Projekt
KCH/PRN Projekt Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/SEPR Semestrální praxe
KCH/SEPR Semestrální praxe Zimní Čeština 19  
KCH/TX1 Toxikologie
KCH/TX1 Toxikologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/UFN Úvod do funkcionalizace nanomateriálů
KCH/UFN Úvod do funkcionalizace nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/D120 Textilní chemie
KMI/D120 Textilní chemie Zimní Čeština 0  
KMI/D24 Textilní chemie
KMI/D24 Textilní chemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KNT/BPN Bakalářská práce
KNT/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KNT/DPN Diplomová práce
KNT/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
KNT/OR Odborná rozprava
KNT/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0  
KNT/PD1 Projekt k diplomové práci 1
KNT/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
KNT/PD2 Projekt k diplomové práci 2
KNT/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
KNT/PRN Projekt
KNT/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
KNT/TCT Termické a chemické technolog. výroby NT
KNT/TCT Termické a chemické technolog. výroby NT Zimní a letní Čeština 6  
KNT/TCTI Termické a chemické technologie
KNT/TCTI Termické a chemické technologie Zimní a letní Čeština 6  
MTI/BPN Bakalářská práce
MTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
MTI/DPN Diplomová práce
MTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
MTI/NKM/D Nanokompozitní membrány
MTI/NKM/D Nanokompozitní membrány Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
MTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1
MTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
MTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2
MTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
MTI/PRN Projekt
MTI/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
NTI/BLM Bezpečnost a legislativa materiálů
NTI/BLM Bezpečnost a legislativa materiálů Letní Čeština 3  
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 7  
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 7  
NTI/BPN Bakalářská práce
NTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
NTI/DPA1 Diplomová práce 1
NTI/DPA1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 6  
NTI/DPA2 Diplomová práce 2
NTI/DPA2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 12  
NTI/DPN Diplomová práce
NTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
NTI/IAC Instrumentace v analytické chemii
NTI/IAC Instrumentace v analytické chemii Zimní Čeština 5  
NTI/IPNT Inovace+podnikání v nových technologiích
NTI/IPNT Inovace+podnikání v nových technologiích Zimní Čeština, Angličtina 3  
NTI/MSP Membránové a separační procesy
NTI/MSP Membránové a separační procesy Zimní Čeština 5  
NTI/OCH1 Obecná chemie 1
NTI/OCH1 Obecná chemie 1 Zimní a letní Čeština 5  
NTI/OCH2 Obecná chemie 2
NTI/OCH2 Obecná chemie 2 Zimní a letní Čeština 5  
NTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1
NTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
NTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2
NTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
NTI/PRN Projekt
NTI/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
NTI/RPO Recyklace polymerních materiálů
NTI/RPO Recyklace polymerních materiálů Zimní a letní Čeština 5  
NTI/USM Úvod do studia materiálů
NTI/USM Úvod do studia materiálů Zimní Čeština 5  
NTI/USTN Úvod do studia nanomateriálů
NTI/USTN Úvod do studia nanomateriálů Zimní a letní Čeština 3