Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti psychologie

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KPP/ARFI Artefiletika
KPP/ARFI Artefiletika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/ARF-P Artefiletika
KPP/ARF-P Artefiletika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/DOPK Dopravní výchova
KPP/DOPK Dopravní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DS1E Diplomový seminář 1
KPP/DS1E Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/DS2E Diplomový seminář 2
KPP/DS2E Diplomový seminář 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/HYGK Psychohygiena
KPP/HYGK Psychohygiena Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ITP-E Introduction to psychology for Erasmus
KPP/ITP-E Introduction to psychology for Erasmus Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MDH-V Metody duševní hygieny v praxi
KPP/MDH-V Metody duševní hygieny v praxi Zimní a letní Čeština 3  
KPP/MEP Multikulturní výchova pro PVČ
KPP/MEP Multikulturní výchova pro PVČ Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MEPK Multikulturní výchova pro PVČ
KPP/MEPK Multikulturní výchova pro PVČ Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MPVE Metodologie ped.-psych. výzkumu
KPP/MPVE Metodologie ped.-psych. výzkumu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MUVM Multikulturní výchova
KPP/MUVM Multikulturní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MUVMK Multikulturní výchova
KPP/MUVMK Multikulturní výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/MUV-P Multikulturní výchova a její didakt. apl
KPP/MUV-P Multikulturní výchova a její didakt. apl Zimní Čeština 4  
KPP/ORPK Odborná rozprava PVČ
KPP/ORPK Odborná rozprava PVČ Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ORZ Odborná rozprava z pedag. způsobilosti
KPP/ORZ Odborná rozprava z pedag. způsobilosti Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ORZS Odborná rozprava z pedag.způsobilosti
KPP/ORZS Odborná rozprava z pedag.způsobilosti Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PDE Pedagogická diagnostika
KPP/PDE Pedagogická diagnostika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PGR Personal growth
KPP/PGR Personal growth Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PGR-E Personal growth for Erasmus
KPP/PGR-E Personal growth for Erasmus Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PGR-K Personal growth
KPP/PGR-K Personal growth Zimní Čeština 5  
KPP/PGR-P Personal growth
KPP/PGR-P Personal growth Zimní Čeština 4  
KPP/PCHEK Poruchy chování žáků
KPP/PCHEK Poruchy chování žáků Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/POC-E Psychology of communication for Erasmus
KPP/POC-E Psychology of communication for Erasmus Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSOCE Sociální psychologie a psych.osobnosti
KPP/PSOCE Sociální psychologie a psych.osobnosti Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSOER Sociální psychologie a psych.osobnosti
KPP/PSOER Sociální psychologie a psych.osobnosti Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSO-P Obecná psychologie
KPP/PSO-P Obecná psychologie Zimní Čeština 4  
KPP/PSV-P Vývojová psychologie
KPP/PSV-P Vývojová psychologie Letní Čeština 4  
KPP/PSV-S Vývojová psychologie
KPP/PSV-S Vývojová psychologie Letní Čeština 3  
KPP/PSZE Seminář z pedag.a psych. ke SZZK
KPP/PSZE Seminář z pedag.a psych. ke SZZK Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PSZEK Seminář z pedag.a psych. ke SZZK
KPP/PSZEK Seminář z pedag.a psych. ke SZZK Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PVV-P Psychologie výchovy a vzdělávání
KPP/PVV-P Psychologie výchovy a vzdělávání Letní Čeština 5  
KPP/PVV-S Psychologie výchovy a vzdělávání
KPP/PVV-S Psychologie výchovy a vzdělávání Letní Čeština 3  
KPP/PZK1E Seminář z pedag.a psych. ke SZZ 1
KPP/PZK1E Seminář z pedag.a psych. ke SZZ 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/PZK2E Seminář z pedag.a psych. ke SZZ 2
KPP/PZK2E Seminář z pedag.a psych. ke SZZ 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/REEK Reedukace uměním
KPP/REEK Reedukace uměním Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SAPK Sociální a pedagogická psychologie
KPP/SAPK Sociální a pedagogická psychologie Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SEVK Sexuální výchova
KPP/SEVK Sexuální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOCK Sociální komunikace
KPP/SOCK Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/SOP-K Sociální psychologie a psych. osobnosti
KPP/SOP-K Sociální psychologie a psych. osobnosti Zimní Čeština 5  
KPP/SOP-P Sociální psychologie a psych. osobnosti
KPP/SOP-P Sociální psychologie a psych. osobnosti Zimní Čeština 4  
KPP/SPE Sociální psychologie a psych.osobnosti
KPP/SPE Sociální psychologie a psych.osobnosti Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VNRP Náhradní rodinná péče
KPP/VNRP Náhradní rodinná péče Zimní a letní Čeština 3  
KPP/VPDP Ped. diagnostika a prev. soc. pat. jevů
KPP/VPDP Ped. diagnostika a prev. soc. pat. jevů Letní Čeština 4  
KPP/VPK Vývojová psychologie
KPP/VPK Vývojová psychologie Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/VZDK Výchova ke zdraví
KPP/VZDK Výchova ke zdraví Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/WAP Waldorfská pedagogika
KPP/WAP Waldorfská pedagogika Zimní a letní Čeština 2  
KPP/ZAR Základy arteterapie
KPP/ZAR Základy arteterapie Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ZARK Základy arteterapie
KPP/ZARK Základy arteterapie Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům