Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Umění a užité umění

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KAR/KZI Krajinná a zahradní infrastruktura
KAR/KZI Krajinná a zahradní infrastruktura Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZT Krajinná a zahradní typologie
KAR/KZT Krajinná a zahradní typologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ1 Krajinná a zahradní architektura 1
KAR/KZ1 Krajinná a zahradní architektura 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ1M Krajinná a zahradní architektura 1
KAR/KZ1M Krajinná a zahradní architektura 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ2 Krajinná a zahradní architektura 2
KAR/KZ2 Krajinná a zahradní architektura 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/KZ2M Krajinná a zahradní architektura 2
KAR/KZ2M Krajinná a zahradní architektura 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/PA Profesionální angličtina
KAR/PA Profesionální angličtina Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAR/PPA Prezentace projektů v anglickém jazyce
KAR/PPA Prezentace projektů v anglickém jazyce Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DD1 Dějiny a teorie designu 1
KDA/DD1 Dějiny a teorie designu 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DD2 Dějiny a teorie designu 2
KDA/DD2 Dějiny a teorie designu 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA1 Dějiny umění a architektury 1
KDA/DUA1 Dějiny umění a architektury 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA2 Dějiny umění a architektury 2
KDA/DUA2 Dějiny umění a architektury 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA3 Dějiny umění a architektury 3
KDA/DUA3 Dějiny umění a architektury 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA4 Dějiny umění a architektury 4
KDA/DUA4 Dějiny umění a architektury 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA5 Dějiny umění a architektury 5
KDA/DUA5 Dějiny umění a architektury 5 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DUA6 Dějiny umění a architektury 6
KDA/DUA6 Dějiny umění a architektury 6 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DU3 Dějiny umění a architektury 3
KDA/DU3 Dějiny umění a architektury 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/DU4 Dějiny umění a architektury 4
KDA/DU4 Dějiny umění a architektury 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/EX Exkurze
KDA/EX Exkurze Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/IA Kapitoly z dějin mimoevr. architektury 1
KDA/IA Kapitoly z dějin mimoevr. architektury 1 Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/IA2 Kapitoly z dějin mimoevr. architektury 2
KDA/IA2 Kapitoly z dějin mimoevr. architektury 2 Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura
KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/OK1 Otevřený kurz - Česká architektura 1
KDA/OK1 Otevřený kurz - Česká architektura 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/OK2 Otevřený kurz - Česká architektura 2
KDA/OK2 Otevřený kurz - Česká architektura 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA1 Současná architektura 1
KDA/SA1 Současná architektura 1 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA1M Současná architektura 1
KDA/SA1M Současná architektura 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA2 Současná architektura 2
KDA/SA2 Současná architektura 2 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SA2M Současná architektura 2
KDA/SA2M Současná architektura 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU1 Současné umění 1
KDA/SU1 Současné umění 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU1M Současné umění 1
KDA/SU1M Současné umění 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU2 Současné umění 2
KDA/SU2 Současné umění 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/SU2M Současné umění 2
KDA/SU2M Současné umění 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA1 Teorie architektury 1
KDA/TA1 Teorie architektury 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA2 Teorie architektury 2
KDA/TA2 Teorie architektury 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA3 Teorie architektury 3
KDA/TA3 Teorie architektury 3 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/TA4 Teorie architektury 4
KDA/TA4 Teorie architektury 4 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/US Úvod do sociologie
KDA/US Úvod do sociologie Letní Čeština 1  
KDA/ZMU1 Základy moderního umění 1
KDA/ZMU1 Základy moderního umění 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDA/ZMU2 Základy moderního umění 2
KDA/ZMU2 Základy moderního umění 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDE/ATE1 Ateliér 1
KDE/ATE1 Ateliér 1 Zimní Čeština 12  
KDE/ATE2 Ateliér 2
KDE/ATE2 Ateliér 2 Letní Čeština 8  
KDE/ATE3 Ateliér 3
KDE/ATE3 Ateliér 3 Zimní Čeština 8  
KDE/ATE4 Ateliér 4
KDE/ATE4 Ateliér 4 Letní Čeština 8  
KDE/ATV Ateliér volný
KDE/ATV Ateliér volný Letní Čeština 4  
KDE/BA1 Bakalářská práce 1
KDE/BA1 Bakalářská práce 1 Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KDE/BA2 Bakalářská práce 2
KDE/BA2 Bakalářská práce 2 Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KDE/DPR1 Diplomová práce 1
KDE/DPR1 Diplomová práce 1 Zimní a letní Čeština 2  
KDE/DPR2 Diplomová práce 2
KDE/DPR2 Diplomová práce 2 Zimní a letní Čeština 6  
KDE/DPR3 Diplomová práce 3
KDE/DPR3 Diplomová práce 3 Zimní a letní Čeština 10  
KDE/DVO1 Dějiny výtvarné a oděvní kultury 1
KDE/DVO1 Dějiny výtvarné a oděvní kultury 1 Zimní Čeština, Angličtina 5  
KDE/DVO2 Dějiny výtvarné a oděvní kultury 2
KDE/DVO2 Dějiny výtvarné a oděvní kultury 2 Letní Čeština, Angličtina 5  
KDE/GRS Grafika pro navrhování skla a šperku
KDE/GRS Grafika pro navrhování skla a šperku Zimní Čeština, Angličtina 6  
KDE/GRT Grafika pro navrhování textilu a oděvu
KDE/GRT Grafika pro navrhování textilu a oděvu Zimní Čeština, Angličtina 6  
KDE/MO1 Modelování 1
KDE/MO1 Modelování 1 Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDE/MO2 Modelování 2
KDE/MO2 Modelování 2 Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDE/ODI Oděvní ilustrace
KDE/ODI Oděvní ilustrace Zimní a letní Čeština 6  
KDE/OST Odborná stáž
KDE/OST Odborná stáž Zimní a letní Čeština 6  
KDE/PNS2 Praktikum návrhářství skla a šperku 2
KDE/PNS2 Praktikum návrhářství skla a šperku 2 Letní Čeština, Angličtina 6  
KDE/POG1 Počítačová grafika 1
KDE/POG1 Počítačová grafika 1 Letní Čeština, Angličtina 5  
KDE/POG2 Počítačová grafika 2
KDE/POG2 Počítačová grafika 2 Zimní Čeština, Angličtina 4  
KDE/PST Prostorová studie
KDE/PST Prostorová studie Zimní Čeština 4  
KDE/SD1 Současné umění a design 1
KDE/SD1 Současné umění a design 1 Zimní Čeština 6  
KDE/SD2 Současné umění a design 2
KDE/SD2 Současné umění a design 2 Letní Čeština 6  
KDE/SD3 Současné umění a design 3
KDE/SD3 Současné umění a design 3 Zimní Čeština 6  
KDE/SUD Současné umění a design
KDE/SUD Současné umění a design Zimní a letní Čeština 5  
KDE/SZB Sklářské a bižuterní zbožíznalství
KDE/SZB Sklářské a bižuterní zbožíznalství Letní Čeština 6  
KDE/TEB Teorie barev
KDE/TEB Teorie barev Zimní a letní Čeština, Angličtina 6  
KDE/TSD Teorie a studie designu
KDE/TSD Teorie a studie designu Zimní a letní Čeština 6  
KDE/VDE Vývoj dekoru
KDE/VDE Vývoj dekoru Letní Čeština, Angličtina 5  
KDE/VKD Vybrané kapitoly z dějin dekoru
KDE/VKD Vybrané kapitoly z dějin dekoru Letní Čeština 7  
KDE/ZANS Základy navrhování skla a šperku
KDE/ZANS Základy navrhování skla a šperku Letní Čeština, Angličtina 6  
KDE/ZOT Základy zobrazovacích technik
KDE/ZOT Základy zobrazovacích technik Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/VC1B Vybrané problémy z novověkých dějin 1
KHI/VC1B Vybrané problémy z novověkých dějin 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/POM Pokročilé materiály
KMI/POM Pokročilé materiály Zimní Čeština 6  
KNK/AZ1 Angličtiný jazyk 1
KNK/AZ1 Angličtiný jazyk 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/AZ2 Angličtiný jazyk 2
KNK/AZ2 Angličtiný jazyk 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PA1 Profesionální angličtina 1
KNK/PA1 Profesionální angličtina 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PA2 Profesionální angličtina 2
KNK/PA2 Profesionální angličtina 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PF1 Profesionální francouzština 1
KNK/PF1 Profesionální francouzština 1 Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PF2 Profesionální francouzština 2
KNK/PF2 Profesionální francouzština 2 Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PPA1 Prezentace projektů v anglickém jazyce 1
KNK/PPA1 Prezentace projektů v anglickém jazyce 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNK/PPA2 Prezentace projektů v anglickém jazyce 2
KNK/PPA2 Prezentace projektů v anglickém jazyce 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KNT/TTD Technologie a techniky pro design
KNT/TTD Technologie a techniky pro design Letní Čeština 6  
KOD/G3D Počítačová grafika 3D
KOD/G3D Počítačová grafika 3D Letní Čeština 4  
KPS/UM Úvod do materiálů
KPS/UM Úvod do materiálů Letní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPV/PVV2 Výtvarné vyjadřování 2
KPV/PVV2 Výtvarné vyjadřování 2 Letní Čeština 3  
KPV/SHTP Úvod do hudební teorie a praxe
KPV/SHTP Úvod do hudební teorie a praxe Zimní Čeština 3  
KPV/SVTM Výtvarné techniky a materiály
KPV/SVTM Výtvarné techniky a materiály Zimní Čeština 3  
KUM/AM1 Atelier 1
KUM/AM1 Atelier 1 Zimní Čeština 18 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/AM2 Atelier 2
KUM/AM2 Atelier 2 Letní Čeština 18 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/AM3 Atelier 3
KUM/AM3 Atelier 3 Zimní Čeština 18 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/AT1 Audiovizuální technika 1
KUM/AT1 Audiovizuální technika 1 Zimní Čeština 2  
KUM/AT2 Audiovizuální technika 2
KUM/AT2 Audiovizuální technika 2 Letní Čeština 2  
KUM/A1 Atelier 1
KUM/A1 Atelier 1 Zimní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/A2 Atelier 2
KUM/A2 Atelier 2 Letní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/A3 Atelier 3
KUM/A3 Atelier 3 Zimní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/A4 Atelier 4
KUM/A4 Atelier 4 Letní Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/A5 Atelier 5
KUM/A5 Atelier 5 Zimní Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/A6 Atelier 6
KUM/A6 Atelier 6 Letní Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/BP Bakalářská práce
KUM/BP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 30  
KUM/CJP1 Co je podnikání 1
KUM/CJP1 Co je podnikání 1 Zimní Čeština 2  
KUM/CJP2 Co je podnikání 2
KUM/CJP2 Co je podnikání 2 Letní Čeština 2  
KUM/DO1 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1
KUM/DO1 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1 Zimní Čeština 2  
KUM/DO2 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 2
KUM/DO2 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 2 Letní Čeština 2  
KUM/DO3 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 3
KUM/DO3 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 3 Zimní Čeština 2  
KUM/DP Diplomová práce
KUM/DP Diplomová práce Zimní a letní Čeština 30  
KUM/FU3 Filozofie a umění 3
KUM/FU3 Filozofie a umění 3 Zimní Čeština 2  
KUM/GD Grafický design
KUM/GD Grafický design Zimní Čeština 2  
KUM/GP Galerijní praxe
KUM/GP Galerijní praxe Zimní Čeština 2  
KUM/KS1 Kritický seminář 1
KUM/KS1 Kritický seminář 1 Letní Čeština 2  
KUM/KS2 Kritický seminář 2
KUM/KS2 Kritický seminář 2 Zimní Čeština 2  
KUM/MA1 Management 1
KUM/MA1 Management 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/MA2 Management 2
KUM/MA2 Management 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/MOD1 Tvorba modelů a prototypů 1
KUM/MOD1 Tvorba modelů a prototypů 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/MOD2 Tvroba modelů a prototypů 2
KUM/MOD2 Tvroba modelů a prototypů 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/PRX Praxe
KUM/PRX Praxe Zimní a letní Čeština 30  
KUM/RR Rozšířená realita
KUM/RR Rozšířená realita Zimní Čeština 2  
KUM/SK Společnost a kultura
KUM/SK Společnost a kultura Zimní a letní Čeština 2  
KUM/SU1 Současné umění 1
KUM/SU1 Současné umění 1 Zimní Čeština 2  
KUM/SU2 Současné umění 2
KUM/SU2 Současné umění 2 Letní Čeština 2  
KUM/SVD Sociální a virtuální dimenze umění
KUM/SVD Sociální a virtuální dimenze umění Letní Čeština 2  
KUM/TD Tvůrčí dílna
KUM/TD Tvůrčí dílna Zimní Čeština 2  
KUM/UVP Umění a veřejný prostor
KUM/UVP Umění a veřejný prostor Zimní Čeština 2  
KUM/UVP1 Umění a veřejný prostor 1
KUM/UVP1 Umění a veřejný prostor 1 Zimní Čeština 2  
KUM/UVP2 Umění a veřejný prostor 2
KUM/UVP2 Umění a veřejný prostor 2 Letní Čeština 2  
KUM/ZTK1 Základy technického kreslení 1
KUM/ZTK1 Základy technického kreslení 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KUM/ZTK2 Základy technického kreslení 2
KUM/ZTK2 Základy technického kreslení 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/ZLR*A Základy logického řízení
MTI/ZLR*A Základy logického řízení Letní Čeština 4