Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Ekonomická fakulta (FE)
Studijní program Hospodářská politika v globálním prostředí (N0311A050009)
Studijní obor / Specializace Hospodářská politika v globálním prostředí (N0311A050009HPG/17 - 2018)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolventi studijního programu získají znalosti magisterské úrovně ekonomie a hospodářské politiky, které reflektují souvislosti a dimenzi globálního prostředí. To jim umožňuje nalézat uplatnění v oblastech jak na nižších stupních státní samosprávy (kraje a obce), tak i vrcholné státní správy - např. tvorba hospodářské politiky, tvorba strategií udržitelného rozvoje, reprezentace ČR ve strukturách EU a mezinárodních ekonomických institucí, dále v oblasti zahraniční obchodní politiky, oblasti tvorby společné obchodní politiky, v mezinárodních ekonomických organizacích, stejně jako v podnikové a soukromé sféře, neziskovém sektoru či v oblasti organizovaných zájmů. Mohou se uplatnit také jako analytici hospodářské politiky ve vědě a výzkumu, či v akademické sféře.
Specifické požadavky pro přijetí nespecifikováno
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy nespecifikováno
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady nespecifikováno
Garant oboru / specializace Kocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KEK/MA2HP Makroekonomie II Čeština Angličtina 7  
A Povinný 1 Zimní KEK/HP2 Hospodářská politika II Čeština 6  
A Povinný 1 Zimní KEK/KPS Komparace politických systémů Čeština 6  
B Povinně volitelný 1 Zimní KFÚ/PRMO Právo mezinárodního obchodu Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/A1GH Jazyk I - Angličtina 7 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KPE/SOD Společenská odpovědnost firem Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KMG/MVA Marketingový výzkum a analýza dat Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní KIN/PR Projektové řízení Čeština 4  
C Volitelný 1 Zimní KTV/TV1-E Tělesná výchova 1 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 1 Zimní KPE/SM Strategický management Angličtina 4  
C Volitelný 1 Zimní KFÚ/DDP Daně a daňová praxe Čeština Angličtina 4  
C Volitelný 1 Zimní KCJ/NE2A Němčina s certifikátem II Čeština 4  
C Volitelný 1 Zimní KSY/MAE Matematické aplikace v ekonomii Čeština 4  
C Volitelný 1 Zimní KIN/BUI Business Intelligence Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KEK/VP Veřejná politika Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KEK/SZZE Státní zkouška z Ekonomie  (*) Čeština 0  
A Povinný 1 Letní KEK/MI2HP Mikroekonomie II Čeština Angličtina 7  
B Povinně volitelný 1 Letní KEK/DET Dějiny ekonomických teorií Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/A1HH Jazyk I - Angličtina 8 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KFÚ/EOP Evropské obchodní právo Čeština 4  
C Volitelný 1 Letní KPE/SUP Start-up - podnikání a podnikavost Čeština 4  
C Volitelný 1 Letní KCJ/NE2B Němčina s certifikátem II Čeština 4  
C Volitelný 1 Letní KTV/TV2-E Tělesná výchova 2 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 1 Letní KMG/MM Mezinárodní marketing Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KFÚ/VF Veřejné finance Čeština Angličtina 4  
A Povinný 2 Zimní KEK/AHP Aplikovaná hospodářská politika Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KEK/GIPR Globalizační a integrační procesy Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KFÚ/D1HP Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/S1 Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPE/S1 Diplomový seminář I Čeština Angličtina 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/D1HP Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPE/D1HP Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMG/S1 Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KFÚ/S1 Diplomový seminář I Čeština Angličtina 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KEK/D1HP Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMG/D1HP Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/A1IH Jazyk I - Angličtina 9 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/D1HP Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/S1 Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KEK/S1 Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPE/MI Management inovací Čeština Angličtina 4  
C Volitelný 2 Zimní KIN/ISS Informační systémy a služby Čeština 4  
C Volitelný 2 Zimní KCJ/NE2C Němčina s certifikátem II Čeština 4  
C Volitelný 2 Zimní KSY/FMA Finanční matematika Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KEK/SZHP Státní závěrečná zkouška  (*) Čeština Angličtina 0  
A Povinný 2 Letní KEK/IDC Impacts of Globalization on the Developing Countries Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KPE/HRM Human Resource Management in Business Environment Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/MOP Mezinárodní obchodní prostředí Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KEK/D2HP Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KPE/D2HP Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/D2HP Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KIN/D2HP Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/OMS Online marketing a sociální sítě Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KIN/S2 Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KPE/APR Aktuální právní problematika Čeština Angličtina 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KPE/EM Environmentální management Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KSY/S2 Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KPE/S2 Diplomový seminář II Čeština Angličtina 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/S2 Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KEK/S2 Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/EVS Etika ve veřejné správě Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KSY/D2HP Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KFÚ/S2 Diplomový seminář II Čeština Angličtina 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KFÚ/D2HP Diplomová práce II Čeština 12  
C Volitelný - - KMG/PSZ Pracovní stáž v zahraničí Čeština 10