Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
DFP/BAKP Bakalářská práce
DFP/BAKP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 9 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BCP Bakalářská práce
DFP/BCP Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1 Bakalářská práce
DFP/BP1 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1E Bakalářská práce
DFP/BP1E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP1M Bakalářská práce
DFP/BP1M Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2 Bakalářská práce
DFP/BP2 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2E Bakalářská práce
DFP/BP2E Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFP/BP2M Bakalářská práce
DFP/BP2M Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 9 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
DFT/D42 Fyzikálněchemické modelování
DFT/D42 Fyzikálněchemické modelování Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
DFT/D43 Mechanika vlákenných útvarů
DFT/D43 Mechanika vlákenných útvarů Zimní Čeština, Angličtina 0  
ITE/BPN Bakalářská práce
ITE/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
ITE/DOK Technická dokumentace
ITE/DOK Technická dokumentace Zimní Čeština 3  
ITE/DPN Diplomová práce
ITE/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
ITE/PD1 Projekt k diplomové práci 1
ITE/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
ITE/PD2 Projekt k diplomové práci 2
ITE/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
ITE/PRN Projekt
ITE/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
ITE/ZELB Základy elektroniky
ITE/ZELB Základy elektroniky Letní Čeština 5  
KEZ/TMJ Termomechanické jevy
KEZ/TMJ Termomechanické jevy Letní Čeština 4  
KFY/AFY Aplikovaná fyzika
KFY/AFY Aplikovaná fyzika Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/AKU Akustika
KFY/AKU Akustika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ASF Astrofyzika
KFY/ASF Astrofyzika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ASFE Astrofyzika
KFY/ASFE Astrofyzika Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/AST Astronomie
KFY/AST Astronomie Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/BPN Bakalářská práce
KFY/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DIFE Didaktika fyziky
KFY/DIFE Didaktika fyziky Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DPN Diplomová práce
KFY/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DSE Didaktický seminář
KFY/DSE Didaktický seminář Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FAP-A Fyzika anizotropních prostředí
KFY/FAP-A Fyzika anizotropních prostředí Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FDT Fyzik. pole v lék. diagnostice a terapii
KFY/FDT Fyzik. pole v lék. diagnostice a terapii Zimní Čeština 3  
KFY/FKN Fyzika kolem nás
KFY/FKN Fyzika kolem nás Zimní a letní Čeština 2  
KFY/FLM Fyzikální laboratoře
KFY/FLM Fyzikální laboratoře Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FLM-K Fyzikální laboratoře
KFY/FLM-K Fyzikální laboratoře Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FLS Laboratoř fyziky
KFY/FLS Laboratoř fyziky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP Fyzikální praktikum
KFY/FP Fyzikální praktikum Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FPM Fyzika pokročilých materiálů
KFY/FPM Fyzika pokročilých materiálů Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FPV Fyzika pro přírodní vědy
KFY/FPV Fyzika pro přírodní vědy Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP1 Fyzikální praktikum 1
KFY/FP1 Fyzikální praktikum 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP2 Fyzikální praktikum 2
KFY/FP2 Fyzikální praktikum 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP3 Fyzikální praktikum 3
KFY/FP3 Fyzikální praktikum 3 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP4 Fyzikální praktikum 4
KFY/FP4 Fyzikální praktikum 4 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP5 Fyzikální praktikum 5
KFY/FP5 Fyzikální praktikum 5 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FY*A Fyzika
KFY/FY*A Fyzika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYA-A Fyzikální akustika
KFY/FYA-A Fyzikální akustika Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYD-A Fyzika dielektrik
KFY/FYD-A Fyzika dielektrik Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYIIP Fyzika II
KFY/FYIIP Fyzika II Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYI-P Fyzika I
KFY/FYI-P Fyzika I Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYM Fyzikální měření
KFY/FYM Fyzikální měření Zimní a letní Čeština 2  
KFY/FYS Fyzika ve škole
KFY/FYS Fyzika ve škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYV Fyzika v přírodovědě
KFY/FYV Fyzika v přírodovědě Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZ Fyzika
KFY/FYZ Fyzika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZK Fyzika v přírodovědě
KFY/FYZK Fyzika v přírodovědě Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZ1 Fyzika I
KFY/FYZ1 Fyzika I Letní Čeština 5  
KFY/FYZ2 Fyzika II
KFY/FYZ2 Fyzika II Zimní Čeština 5  
KFY/FY1*M Fyzika 1
KFY/FY1*M Fyzika 1 Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FY2*M Fyzika 2
KFY/FY2*M Fyzika 2 Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FY3*M Fyzika 3
KFY/FY3*M Fyzika 3 Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FZK1 Fyzika 1
KFY/FZK1 Fyzika 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FZK2N Fyzika 2
KFY/FZK2N Fyzika 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FZT Fyzikální základy techniky
KFY/FZT Fyzikální základy techniky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/KMF Vybrané kapitoly moderní fyziky
KFY/KMF Vybrané kapitoly moderní fyziky Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/KMFB Vybrané kapitoly moderní fyziky
KFY/KMFB Vybrané kapitoly moderní fyziky Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/KMV Kmitání a vlnění
KFY/KMV Kmitání a vlnění Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/MECE Mechanika
KFY/MECE Mechanika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/MFD Metody měření ve fyzice dielektrik
KFY/MFD Metody měření ve fyzice dielektrik Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/MFV Mimoškolní fyzikální vzdělávání
KFY/MFV Mimoškolní fyzikální vzdělávání Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/MVP Mezipředmětové vztahy přírodní vědy
KFY/MVP Mezipředmětové vztahy přírodní vědy Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/MZD Metody zpracování dat
KFY/MZD Metody zpracování dat Zimní a letní Čeština 2  
KFY/OBFB Objevy fyziky
KFY/OBFB Objevy fyziky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/OPM Optomechatronika
KFY/OPM Optomechatronika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ORY Odborná rozprava z fyziky
KFY/ORY Odborná rozprava z fyziky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ORYS Odborná rozprava z fyziky
KFY/ORYS Odborná rozprava z fyziky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/OVK Optické vlastnosti krystalů
KFY/OVK Optické vlastnosti krystalů Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PDP Projekt k diplomové práci
KFY/PDP Projekt k diplomové práci Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD1 Projekt k diplomové práci 1
KFY/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD2 Projekt k diplomové práci 2
KFY/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PFS Projektové vyučování ve fyzice
KFY/PFS Projektové vyučování ve fyzice Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PIPE Piezoelektrické praktikum
KFY/PIPE Piezoelektrické praktikum Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PRN Projekt
KFY/PRN Projekt Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PSF Praktikum středoškolské fyziky
KFY/PSF Praktikum středoškolské fyziky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/QM Kvantová mechanika
KFY/QM Kvantová mechanika Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/QMEE Kvantová mechanika
KFY/QMEE Kvantová mechanika Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/SP1 Praktikum školních pokusů 1
KFY/SP1 Praktikum školních pokusů 1 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/SP1E Praktikum školních pokusů 1
KFY/SP1E Praktikum školních pokusů 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/SP2 Praktikum školních pokusů 2
KFY/SP2 Praktikum školních pokusů 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/SP2E Praktikum školních pokusů 2
KFY/SP2E Praktikum školních pokusů 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/STFB Statistická fyzika
KFY/STFB Statistická fyzika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TEAX Technická akustika
KFY/TEAX Technická akustika Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TEM Teoretická mechanika
KFY/TEM Teoretická mechanika Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TEPE Teorie elektromagnetického pole
KFY/TEPE Teorie elektromagnetického pole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TER Termodynamika
KFY/TER Termodynamika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TOP Technická optika
KFY/TOP Technická optika Zimní a letní Čeština 4  
KFY/TRL Teorie relativity
KFY/TRL Teorie relativity Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TRLE Teorie relativity
KFY/TRLE Teorie relativity Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TSF Termodynamika a statistická fyzika
KFY/TSF Termodynamika a statistická fyzika Zimní a letní Čeština 4  
KFY/UFY Úvod do studia fyziky
KFY/UFY Úvod do studia fyziky Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ZFY*M Základy fyziky
KFY/ZFY*M Základy fyziky Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ZFY-M Základy fyziky
KFY/ZFY-M Základy fyziky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ZOM Základy optických měření
KFY/ZOM Základy optických měření Zimní a letní Čeština 3  
KCH/BFY Biofyzika
KCH/BFY Biofyzika Zimní Čeština, Angličtina 6  
KCH/BPN Bakalářská práce
KCH/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DPB Diplomová práce
KCH/DPB Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DPN Diplomová práce
KCH/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FCH Fyzikální chemie
KCH/FCH Fyzikální chemie Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FPTN Fyzikální principy tvorby nanovláken
KCH/FPTN Fyzikální principy tvorby nanovláken Zimní Čeština 6  
KCH/FTP Fyzikální principy tvorby nanovláken
KCH/FTP Fyzikální principy tvorby nanovláken Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FYP Fyzika polymerů a biopolymerů
KCH/FYP Fyzika polymerů a biopolymerů Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/GLP Globální problémy
KCH/GLP Globální problémy Letní Čeština 2  
KCH/IBV Interakce biomateriálů s vodou
KCH/IBV Interakce biomateriálů s vodou Letní Čeština, Angličtina 5  
KCH/OVP Optické vlastnosti polovodičů
KCH/OVP Optické vlastnosti polovodičů Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD1 Projekt k diplomové práci 1
KCH/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD1B Projekt k diplomové práci 1
KCH/PD1B Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD2 Projekt k diplomové práci 2
KCH/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PRN Projekt
KCH/PRN Projekt Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/RNT Rizika nanotechnologií
KCH/RNT Rizika nanotechnologií Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/SEPR Semestrální praxe
KCH/SEPR Semestrální praxe Zimní Čeština 19  
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/COL Koloristika
KMI/COL Koloristika Letní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/D05 Optika pevných látek
KMI/D05 Optika pevných látek Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
KMT/MN1 Metody charakterizace nanomateriálů 1
KMT/MN1 Metody charakterizace nanomateriálů 1 Zimní Čeština, Angličtina 6  
KMT/MN2 Metody charakterizace nanomateriálů 2
KMT/MN2 Metody charakterizace nanomateriálů 2 Letní Čeština, Angličtina 5  
KMT/NKM Nanokompozity jako technické materiály
KMT/NKM Nanokompozity jako technické materiály Zimní Čeština, Angličtina 6  
KMT/PMP Plazmové modifikace povrchů
KMT/PMP Plazmové modifikace povrchů Zimní Čeština 6  
KNT/BPN Bakalářská práce
KNT/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
KNT/DPN Diplomová práce
KNT/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
KNT/FPTN Fyzikální principy tvorby nanovláken
KNT/FPTN Fyzikální principy tvorby nanovláken Zimní Čeština, Angličtina 6  
KNT/FYP Fyzika polymerů
KNT/FYP Fyzika polymerů Letní Čeština, Angličtina 6  
KNT/OR Odborná rozprava
KNT/OR Odborná rozprava Zimní a letní Čeština 0  
KNT/PD1 Projekt k diplomové práci 1
KNT/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
KNT/PD2 Projekt k diplomové práci 2
KNT/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
KNT/PRN Projekt
KNT/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
KNT/VMT Vlákenné materiály pro tkáňové inženýrst
KNT/VMT Vlákenné materiály pro tkáňové inženýrst Letní Čeština 6  
KSA/PRO-B Programování
KSA/PRO-B Programování Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTT/UME Úvod do mechaniky
KTT/UME Úvod do mechaniky Zimní Čeština, Angličtina 5  
KTV/KZP Kurz zimní
KTV/KZP Kurz zimní Zimní Čeština 2  
KTV/LKU Letní kurz
KTV/LKU Letní kurz Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1
KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2
KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/ZKU Zimní kurz
KTV/ZKU Zimní kurz Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/BPN Bakalářská práce
MTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
MTI/BSE Bezdrátové systémy a EMC
MTI/BSE Bezdrátové systémy a EMC Zimní a letní Čeština 4  
MTI/DPN Diplomová práce
MTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
MTI/EMS/D Elektromechanické systémy
MTI/EMS/D Elektromechanické systémy Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
MTI/EPR Elektrotechnická praktika
MTI/EPR Elektrotechnická praktika Zimní Čeština 6  
MTI/EVC Elektrické výkonové členy
MTI/EVC Elektrické výkonové členy Zimní a letní Čeština 5  
MTI/FM Feromagnetické materiály
MTI/FM Feromagnetické materiály Letní Čeština 5  
MTI/FON/D Functionalized Intelligent Materials
MTI/FON/D Functionalized Intelligent Materials Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
MTI/KFP Kvantová fyzika pevných látek
MTI/KFP Kvantová fyzika pevných látek Zimní Čeština 4  
MTI/KM1 Kvantová mechanika 1
MTI/KM1 Kvantová mechanika 1 Zimní Čeština, Angličtina 5  
MTI/KPP Konstrukční a projektová praktika
MTI/KPP Konstrukční a projektová praktika Letní Čeština 4  
MTI/MEV Měření elektrických veličin
MTI/MEV Měření elektrických veličin Letní Čeština 5  
MTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1
MTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
MTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2
MTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
MTI/PFV Převodníky fyzikálních veličin
MTI/PFV Převodníky fyzikálních veličin Zimní Čeština 5  
MTI/PRG Programování
MTI/PRG Programování Letní Čeština 5  
MTI/PRG-L Programování
MTI/PRG-L Programování Letní Čeština 4  
MTI/PRN Projekt
MTI/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
MTI/SSA Smart Sensors and Actuators
MTI/SSA Smart Sensors and Actuators Letní Angličtina 5  
MTI/TLT Teoretická elektrotechnika
MTI/TLT Teoretická elektrotechnika Zimní Čeština 4  
NTI/BMM Bezdotykové metody měření
NTI/BMM Bezdotykové metody měření Zimní Čeština 5  
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1
NTI/BPA1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 7  
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2
NTI/BPA2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 7  
NTI/BPN Bakalářská práce
NTI/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12  
NTI/DPA1 Diplomová práce 1
NTI/DPA1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 6  
NTI/DPA2 Diplomová práce 2
NTI/DPA2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 12  
NTI/DPN Diplomová práce
NTI/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15  
NTI/ELMG Elektromagnetismus
NTI/ELMG Elektromagnetismus Zimní Čeština 5  
NTI/EMMA Experimentální metody v mechanice
NTI/EMMA Experimentální metody v mechanice Zimní Čeština 2  
NTI/EMT Experimentální mechanika tekutin
NTI/EMT Experimentální mechanika tekutin Zimní Čeština 5  
NTI/FJG Fyzikální jevy v geovědách
NTI/FJG Fyzikální jevy v geovědách Zimní Čeština 5  
NTI/FOT Fotonika
NTI/FOT Fotonika Zimní a letní Čeština 5  
NTI/GIM Global Imaging Methods
NTI/GIM Global Imaging Methods Zimní Čeština, Angličtina 5  
NTI/IAC Instrumentace v analytické chemii
NTI/IAC Instrumentace v analytické chemii Zimní Čeština 5  
NTI/KOP Konstrukce optických přístrojů
NTI/KOP Konstrukce optických přístrojů Letní Čeština 5  
NTI/LAST Laserové technologie
NTI/LAST Laserové technologie Letní Čeština 5  
NTI/MCN Metody charakterizace nanomateriálů
NTI/MCN Metody charakterizace nanomateriálů Zimní Čeština 5  
NTI/MFT Matematika a fyzika pro techniky
NTI/MFT Matematika a fyzika pro techniky Letní Čeština 5  
NTI/MKT Mechanika kontinua a termodynamika
NTI/MKT Mechanika kontinua a termodynamika Zimní Čeština 4  
NTI/MPT Mechanika poddajných těles
NTI/MPT Mechanika poddajných těles Zimní Čeština 4  
NTI/MTP Matematická teorie pružnosti
NTI/MTP Matematická teorie pružnosti Zimní a letní Čeština 3  
NTI/NMPT Numerické metody v proudění a transportu
NTI/NMPT Numerické metody v proudění a transportu Zimní Čeština 5  
NTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1
NTI/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4  
NTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2
NTI/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6  
NTI/PRN Projekt
NTI/PRN Projekt Zimní Čeština 4  
NTI/SZO Snímání a zpracování obrazu
NTI/SZO Snímání a zpracování obrazu Zimní Čeština 5  
NTI/TME Technická mechanika
NTI/TME Technická mechanika Zimní Čeština 5  
NTI/USM Úvod do studia materiálů
NTI/USM Úvod do studia materiálů Zimní Čeština 5  
NTI/VP Vícefázové proudění
NTI/VP Vícefázové proudění Letní Čeština 2  
NTI/ZNOS Základy navrhování optických soustav
NTI/ZNOS Základy navrhování optických soustav Letní Čeština 5